Drogerie DM - Společně | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Drogerie DM - Společně >

Drogerie DM - Společně

V nové peci už se vypalují betlémy.

             Co jsme na jaře s pomocí našich přátel zaseli, na podzim sklízíme. Na poli facebooku totiž na jaře příznivci Arkadie „lajkováním“ podpořili projekt, jehož předmětem byl příspěvek na zakoupení nové keramické pece pro chráněnou dílnu v Úpořinách. Ten tak zvítězil mezi 25ti  projekty, hlásícími se o podporu ve výběrovém řízení pro charitativní program Společně, řetězce drogerií DM. Finanční prostředky z tohoto projektu, spolu s prostředky poskytnutými Nadací ČEZ a Severočeskou vodárenskou společností a.s., umožnili zakoupení nové pece. V té už se v současné době vypalují betlémy a další keramika, kterou si zanedlouho budete moct zakoupit na adventních prodejních akcích.

Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.