Denní stacionáře | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Sociální služby a poradenství > Denní stacionáře >

Denní stacionáře

V denních stacionářích společnosti Arkadie o.p.s. se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Služba podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


V případě potřeby můžeme zprostředkovat kontakt na zajištění pravidelné dopravy do a ze stacionáře. - Teplice a Krupka.

Více informací o službě Denní stacionář zde.

  

    
Tato služba je finančně podporována dotacemi Ústeckého kraje
a Statutárním městem TepliceVytvořila společnost NEXU, s.r.o.