Veřejný závazek služby Podpora samostatného bydleníPoslání:


Pomůžeme Vám, abyste mohli žít samostatně, nebo jen s minimální podporou


Cíle služby:


Náš klient si nakoupí potřebné zboží
Náš klient plánuje a dodržuje své výdaje
Náš klient vaří dle svých potřeb
Náš klient pravidelně uklízí svou domácnost
Náš klient si je jistý při jednání s cizími lidmi
Náš klient umí ovládat svůj mobilní telefon
Náš klient se vyzná ve své dokumentaci
Náš klient umí pracovat s počítačem
Náš klient pečuje o své zdraví
Náš klient si zajišťuje sám své pochůzky
Náš klient se orientuje ve svých právech a povinnostech

Cílovou skupinou jsou:


Lidé od 18 do 64 let se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou motivováni k samostatnému bydlení
Naše služba je určena zájemci, který se nachází v nejméně jedné z níže uvedených nepříznivých sociálních situacích, které jsou spojeny se ztrátou nebo oslabením schopností v oblasti samostatného bydlení z důvodu nepříznivého zdravotního stavu – mentální, kombinované, tělesné postižení.

Zájemce potřebuje podporu při zajištění samostatného bydlení
Zájemce nezvládá běžné úkony v domácnosti (péči o prádlo, úklid,…)
Zájemce má potíže v hospodaření s penězi
Zájemce má potíže v cestování
Zájemce má potíže se zajišťováním svých záležitostí u lékaře, na úřadech, v zaměstnání, při zajištění volnočasových aktivit
Zájemce má potíže s péčí o svou osobu
Zájemce má potíže při zajištění stravy (nakupování, příprava, …)
Zájemce potřebuje podporu při udržování nebo zlepšování zdravotního stavu
zájemce potřebuje podporu při péči o děti nebo jiné členy domácnosti
zájemce potřebuje pomoc při zajištění kontaktu se svou rodinou či přáteli
zájemce potřebuje podporu při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
zájemce potřebuje podporu při uplatňování svých práv a oprávněných zájmů 

Zásady při poskytování služby:


V případě přání uživatele spolupráce s ostatními subjekty např. psychiatři, obvodní lékaři, úřady

Profesionalita – profesní růst zaměstnanců

Podpora samostatnosti

Týmová spolupráce

Respektování lidských práv