ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Chcete nám pomoci? >

Chcete nám pomoci?

Pokud jste se tak rozhodli, velmi si toho vážíme. Bez pomoci dárců, ať soukromých či firemních, sponzorů, nadací nebo obchodních partnerů bychom nemohli lidem se zdravotním postižením účinně pomáhat. Oceňujeme každou pomoc, bez ohledu na její formu a velikost. Níže najdete jak na to. Děkujeme!

Finanční dar:                      


- Podpořit můžete naši každodenní mikrobusovou dopravu nejmladších a také těžce postižených klientů. Transparentní účet: 1666666022/5500

- Naší školu a její aktivity můžete podpořit na účtu: 2800193938/2010

- Ostatní aktivity a provoz Arkadie můžete podpořit na účtu:15900693/2010


Ve všech případech Vám na požádání vystavíme potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely. Právní úpravu naleznete zde. Vše spojené s darováním můžete projednat s Danou Kittlovou.


Věcný dar nebo služba:

Stejně tak můžete naši činnost podpořit věcným darem. Zde je dobře předem domluvit s Danou Kittlovou nebo přímo s vedoucími jednotlivých středisek konkrétní specifikaci, aby dar opravdu naší činnosti pomohl. I v tomto případě vám na požádání vystavíme potvrzení pro daňové účely v souladu s platnou legislativou

Sponzoring:

Vzhledem k velmi tenké hranici mezi právními formami pomoci je třeba o sponzoringu vždy jednat s vedením organizace. 

Dobrovolnictví:

Vzhledem k charakteru a šíři naší činnosti, která se ve valné většině odehrává v běžné pracovní době, je třeba dobrovolnickou činnost projednávat s Danou Kittlovou, případně s konkrétními vedoucími pracovníky jednotlivých středisek, kteří se budou snažit skloubit vaši nabídku s našimi potřebami. 

Koupě výrobků našich chráněných dílen:

Významnou pomocí je také koupě výrobků našich chráněných dílen, ať již v malém, v našem obchůdku, v e-shopu na eshop.arkadie.cz či na prodejních akcích, nebo ve velkém, formou objednávek firemních dárkových předmětů pro zaměstnance či obchodní partnery k různým příležitostem. V případě těchto objednávek se obracejte na naši pracovnici pro marketink nebo přímo na vedoucí jednotlivých dílen. Obdobnou pomocí je zadávání zakázek naší technické a kompletační dílně

Zapojením do jednorázových akcí různých nadací a firem pro podporu jednotlivých projektů, vyžadujících účast široké veřejnosti („kliknutí“ na internetu, rozhodování při nákupu zboží apod.):

Tyto akce naleznete na tomto místě, případně budete osloveni e-mailem, máme-li vaši adresu v našem adresáři. 

V minulosti jste nám při těchto akcích například pomohli:

-V roce 2018 jste svými kroky, uplavanými metry a na kole ujetými kilometry pomohli získat 20 tisíc korun na provoz naší pravidelné mikrobusové dopravy od Oborové zdravotní pojišťovny.

-V roce 2019 jsme díky finančním příspěvkům našich příznivců byli úspěšní v projektu ČSOB pomáhá regionům a získali od této banky 50 tisíc korun na rekonstrukci koupelny v našem teplickém stacionáři v Novoveské ulici.

-V roce 2020 jste nám svým hlasováním při nákupech v prodejnách TESCO pomohli k 16 tisícům korun na podporu odlehčovacího pobytu pro naše klienty.
-V roce 2020 jste nám také svými 1057 hlasy pomohli k získání "divoké karty" a tím zajistili účast ve finále projektu ČSOB pomáhá regionům.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.