ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Závěrečné setkání projektu LEONARDO DA VINCI – PARTNERSTVÍ >

Závěrečné setkání projektu LEONARDO DA VINCI – PARTNERSTVÍ


Datum konání:
17.06.2015 - 19.06.2015

Místo konání:
Teplicko, střediska Arkadie


             Závěrečné setkání účastníků mezinárodního projektu Leonardo da Vinci – Partnerství, zaměřeného na odbornou přípravu k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním, proběhlo v minulých dnech v Teplicích. Hosty Arkadie a její školy, která byla administrátorem tohoto projektu, byli partneři z polské Zlotoryje a německého Zwickau. Sedm předchozích setkání účastníků projektu podpořeného EU proběhlo střídavě ve všech třech městech. Hmatatelným výsledkem společné dvouleté práce je trojjazyčná příručka – manuál pro přípravu člověka se zdravotním postižením ke vstupu na trh práce.  
            Na programu tohoto partnerského setkání byla jak část odborná, tak část společensko-rekreační, umožňující vzájemné poznání lidí zapojených do projektu. Hlavní součástí odborného programu byla závěrečná konference projektu, která seznámila jak účastníky projektu, tak přizvanou odbornou veřejnost z regionu, s přístupem Arkadie k této problematice.  Pracovnice zainteresované na programu Příprava na práci, představily samotný program i jeho aktéry. Velmi zajímavé byly rozhovory s klienty, kteří díky programu získali, v okrese s jednou z nejvyšších nezaměstnaností, trvalé zaměstnání. Rozhovor poskytla i matka jednoho z uživatelů služby, která hovořila o přínosu zapojení jejího syna do programu na fungování celé rodiny. Také zástupkyně firmy Efler, s.r.o., která tohoto uživatele služby zaměstnala,  promluvily o svých pozitivních zkušenostech s jeho zaměstnáním.
          
O přípravu občerstvení a obsluhu účastníků se profesionálně postaral tým složený z uživatelů sociální služby sociálně terapeutické dílny a zaměstnanci chráněného pracoviště z keramické dílny Arkadie v Úpořinách.
            Společensko-rekreační část programu spočívala v splutí říčky Bíliny na kánoích, což vedlo jak k prohloubení vzájemného poznání zainteresovaných pracovníků, tak k nezvyklému seznámení s regionem, ve kterém se setkání uskutečnilo. Na poněkud mokrý program navázala společná večeře, při které došlo k navázání dalších pracovních kontaktů. Jedním z témat bylo samozřejmě možné navázání na projekt dalšími společnými aktivitami.


Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.