ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Zápis do 1.ročníku základní školy praktické a základní školy speciální >

Zápis do 1.ročníku základní školy praktické a základní školy speciální


Datum konání:
12.02.2015

Místo konání:
Odloučené pracoviště ZŠ a PrŠ Arkadie o.p.s., Purkyňova 10, Teplice


Stejně jako na ostatních základních školách, proběhl zápis do prvního ročníku i na naší škole.
           
Zápis probíhal v poněkud komornější podobě než na běžných „základkách“. Dětí, které mají doporučení psychologa, že je účelné, aby zahájily povinnou školní docházku na speciální škole, není mnoho, u všech ostatních je třeba zkusit jejich vzdělávání v „hlavním proudu“ formou inkluze. Tentokrát přišli k zápisu čtyři uchazeči o vzdělávání u nás, shodou okolností samí kluci. Prohlédli si s rodiči školu, která má charakter opravdu rodinný, ani zdaleka neoplývá širokými chodbami a velkými třídami, ale celý první stupeň se vejde do středně velké vily. Zato má třeba schodišťovou plošinu, která proveze vozíčkáře všemi třemi podlažími „školičky“. Potom splnili budoucí prvňáci několik záludných úkolů, jako namalovat obrázek, poznat základní barvy či pojmenovat domácí zvířata podle obrázků. Za svůj výkon děti obdržely vysvědčení o úspěšném absolvování zápisu a malý dárek. „Dětem i rodičům se ve škole líbilo; aby taky ne, když školu pro malé kamarády děti z Valů vyzdobily obrázky a přivítaly je vesele hned u vchodu. Už se moc těšíme, až šikovné prvňáky v září přivítáme,“ říká jedna z asistentek pedagoga, Zuzka Potočková.
            Vzdělávání ve škole Arkadie je součástí komplexní péče o zdravotně postižené. Na něj navazuje řada sociálních služeb, které u většiny absolventů školy vyvrcholí i pozdějším pracovním uplatněním.


Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.