ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Zakončení školního roku >

Zakončení školního roku


Datum konání:
27.06.2014

Místo konání:
Pracoviště ZŠ a PrŠ Arkadie, o.p.s.


            Školní rok uzavřel a prázdniny otevřel na obou pracovištích soukromé speciální školy Arkadie, za účasti velké části rodičů, její ředitel, Mgr. Ivan Růžička. Díky hezkému počasí se rozloučení se školním rokem mohlo uskutečnit na zahradě, upravené v rámci projektu „Učebna v přírodě“ podpořeném revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.


            Po společné části se žáci rozešli do tříd (včetně učebny v přírodě) a z rukou svých třídních učitelů a jejich asistentů přijali vysvědčení. Pro některé z nich, absolventy praktické školy, to bylo na této škole vysvědčení poslední. Část z nich čeká po prázdninách ještě další vzdělání ve speciálních oborech učilišť, na ostatní čekají další služby Arkadie, aby je připravily na budoucí pracovní uplatnění, úměrné jejich zdravotnímu postižení. Společným cílem Arkadie i její školy je vytvořit pro každého klienta program, který využije pro jeho dospělý život co nejvíce z jeho osobních možností.


            Nyní už ale na všechny čekají prázdniny. Vedle rodinných akcí se někteří znovu sejdou na letním integrovaném táboře v Horním Vysokém u Úštěku, sem s některými přijedou i zdraví sourozenci nebo kamarádi, ty s těžším zdravotním postižením čeká pobyt na sportovně rekreačním pobytu v Sosni na Plzeňsku. Pro ty, o které se rodiče nemohou v prázdninové dny postarat jsou připravena místa v denním stacionáři.


 

         Projekt "Učebna v přírodě" podpořilo v rámci revolvingového fondu


   

Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.