ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Zahájení školního roku >

Zahájení školního roku


Datum konání:
01.09.2014

Místo konání:
Pracoviště ZŠ a PrŠ Arkadie o.p.s.


Už po třiadvacáté zahájili školní rok také v soukromé speciální škole teplické Arkadie. V prvních pěti letech se dalo mezi Arkadii a školu napsat rovnítko, činnost Arkadie se realizovala provozováním školy. Zatímco před dvaceti třemi léty se školní rok zahajoval za účasti Olgy Havlové pro několik dětí, stala se škola postupně součástí systému, který denně pomáhá v regionu téměř dvěma stovkám lidí různého věku se zdravotním postižením a jejich rodinám.

Letos usedlo do školních lavic 77 žáků základní školy praktické, základní školy speciální a praktické školy (to je střední škola, která absolventy povinné školní docházky se zdravotním postižením připravuje na budoucí život), z toho devět školáčků usedlo do školní lavice poprvé. Čtyři holčičky a pět kluků, většina s tradičními prvňáčkovskými kornouty, se ještě drželo maminky za ruku, ale ochotně se nechalo panem učitelem (ano, většinu z nich bude učit pan učitel) nebo paní učitelkou zapojit do prvního povídání se spolužáky. Tyto děti a jejich rodiče mají, oproti řadě jiných dětí se zdravotním postižením, výhodu, že na konci vzdělávacího procesu je pro ně připravena řada navazujících sociálních služeb a pro většinu z nich i zaměstnání. V tom je síla komplexnosti služeb poskytovaných Arkadií.

V poslední době probíhá diskuze o změně financování soukromých škol. Snížení státních dotací by postihlo i tyto speciální školy, které mají ve školském systému nezastupitelné místo. Pro rodiče dětí se zdravotním postižením jde mnohdy o jedinou možnou volbu bez ohledu na jejich finanční možnosti a dramatické zvýšení školného by pro ně bylo neúnosné.
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.