ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Výlet s Knaufem lodí a na kolech >

Výlet s Knaufem lodí a na kolech


Datum konání:
12.05.2017

Místo konání:
Údolí Labe mezi Děčínem a Bad Schandau


              Další příjemnou akci připravili pro žáky, uživatele služeb a zaměstnance Arkadie jejich přátelé z firmy Knauf Insulation. Stejně jako v minulých pěti letech spojili výlet lodí po Labi a projížďku po labské cyklostezce v úžasný den. Podle situace v lodní dopravě to v prvních dvou letech bylo cestování údolím, kterým se Labe prodírá Českým středohořím, známým pod jménem Porta Bohemica, v posledních třech letech a také letos, pod stěnami Labských pískovců mezi Děčínem a saským Bad Schandau.

                Brzy ráno vyrazily dva autobusy z Teplic, s krátkou přestávkou na parkovišti před krupským sídlem Knaufu, do děčínského přístavu. Tady už čekala loď Poseidon, na kterou se nalodili výletníci i s koly, které přivezl mikrobus s přívěsem. Pak už příjemná plavba sevřeným údolím, mezi břehy, na kterých se pořád něco děje. Na vlacích, které jedou po souběžné trati, stejně jako na nápisech na březích je vidět, že se ocitáme v sousedním státu. Ještě oběd na palubě právě kotvícího Poseidona, a potom už pevný břeh. Cyklisté nasedají na bicykly a vyrážejí po labské stezce proti proudu řeky, ti kdo si na kolo netroufnou, nasedají do autobusu a vrací se do Děčína. Na kolo usedl i účastník všech společných akcí, ředitel Knaufu ing. Brázda. Cyklisté si užívají perfektního povrchu stezky, která kopíruje tok Labe po celé délce jeho toku jak u nás tak v sousedním Německu. Trochu se doprovodu orosí čelo, když se cyklostezkou řítí v protisměru tři mohutná hasičská auta s rozsvícenými majáky. Naštěstí v té době jsou všichni sesedlí s kol a tak je nebezpečí rychle zažehnáno. Pak už jen poslední stovky metrů uličkami Děčína, naložení kol, spolu s necyklisty (ti se zatím prošli po Děčíně) nastoupit do autobusu a domů.

                Spolupráce s Knaufem je více než prostý sponzoring. Vedle finanční či materiální podpory je přátelství lidí z obou partnerských organizací utužováno třemi až čtyřmi společnými zážitkovými akcemi za rok. Díky za to!
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.