ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Výlet s Knaufem lodí a na kolech >

Výlet s Knaufem lodí a na kolech


Datum konání:
13.06.2014

Místo konání:
Labské údolí v úseku Děčín - Bad Schandau


Další ze společných akcí Arkadie a krupského závodu Knauf Insulation cz se uskutečnila v minulém týdnu. Klienti a zaměstnanci Arkadie spolu se zaměstnanci Knaufu se vydali lodí z Děčína do německého Bad Schandau, aby se jich polovina vrátila po polabské cyklostezce na kolech zpátky do Děčína. Jde o tradiční akci, která se s výjimkou loňské popovodňové nepříznivé situace, pořádá každoročně. Změnit bylo nutno trasu, protože v letošním roce není v provozu loď Porta Bohemika, která projížděla údolím Labe v oblasti Českého středohoří.

            Dva autobusy dopravily výletníky do osobního přístavu v Děčíně, odkud pluli lodí po proudu Labe, mezi bizarními útvary Labských pískovců. Cestou zatím připravila posádka lodi chutný oběd a sotva se naobědvali, už je vítalo přístaviště v Bad Schandau. Zde na ty, pro které by byla na kole obtížná, čekal jeden z autobusů, aby je odvezl přes Děčín zpátky domů. Druhá část, sestávající se zdatnějších klientů a zaměstnanců Arkadie a přátel z Knaufu, se vydala po cyklostezce k druhému autobusu do Děčína. Ti nejzdatnější pak autobusem pohrdli a dojeli na kolech až do Teplic.

            Spolupráce Knaufu a Arkadie se vymyká běžnému vztahu sponzor a podporovaná neziskovka. Vedle standardního sponzoringu (poskytnutí materiálu na tepelné izolace rekonstruované budovy, financování některého projektu) se několikrát do roka zástupci obou organizací scházejí, aby společně prožili den. V zimě jsou to běžky, jindy kuželky, tvůrčí půlden v keramické dílně, či právě výlet „kolo-loď“. Je to významný příspěvek k pozitivnímu vnímání lidí se zdravotním postižením majoritní společností.

            Poděkování za krásný zážitek patří Knaufu Insulation cz, který akci financoval a jehož zaměstnanci na sebe vzali převážnou část organizačních úkolů, stejně ale zainteresovaným vedoucím zaměstnancům Arkadie, posádce lodi ochotné pomáhat lidem se zdravotním postižením i řidičům tradičně přátelské Autodopravy Bouda.

Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.