ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Výjezd v rámci projektu Společně k bezpečí >

Výjezd v rámci projektu Společně k bezpečí


Datum konání:
01.06.2015 - 05.06.2015

Místo konání:
Horní Vysoké u Úštěku - chatová osada Zdravotník


          Každoročně před koncem roku vyjíždějí žáci 2.stupně soukromé speciální školy Arkadie se svými pedagogy na týdenní pobyt v přírodě, aby se učili trochu jinak. Projektový týden se každoročně věnuje některému významnému výchovnému tématu. Stejně při minulých pobytech přijala 27 chlapců a děvčat chatová osada „Zdravotník“ v Horním Vysokém u Úštěka v Českém středohoří.
          Letošní výjezd je součástí projektu Společně k bezpečí – dlouhodobého projektu zaměřeného na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování, podpořeného MŠMT. Projekt je zaměřen na prevenci sociálně – patologických jevů u žáků s mentálním postižením, letošním tématem je RASISMUS, XENOFOBIE, ŠIKANA. „Na pobytovém výjezdu se žáci učili uvědomovat si rizika vlastního jednání, kriticky posuzovat a hodnotit vztahy mezi lidmi, chránit zdraví své i ostatních,“ říká Martina Vitvarová, zástupkyně ředitele školy a vedoucí výjezdu, „zařazeny byly aktivity zaměřené na objasnění multikulturality, odlišností, respektu, projevů rasové nesnášenlivosti, důvody jejího vzniku, odlišnosti a hodnoty národů. Vše bylo zajímavě motivováno, zaměřili jsme se na nejstarší světová etnika, jejich život, kulturu a problémy spojené se střetem civilizací.“ Vše bylo samozřejmě realizováno v celé škále táborových činností, her v přírodě, sportu, výletů do okolí, nechyběl táborák s písničkami.
          V rámci spolupráce na projektu se za žáky do Horního Vysokého vypravilo také 12 studentek bílinského gymnázia, aby spolupracovaly na projektových úkolech. Jejich zapojení do akce mělo význam pro obě strany.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.