ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Úvodní setkání návazného projektu Leonardo. >

Úvodní setkání návazného projektu Leonardo.


Datum konání:
18.09.2013 - 20.09.2013

Místo konání:
Teplice a okolí


V minulých dnech proběhlo v Teplicích úvodní setkání účastníků projektu z programu Partnerství, který je součástí vzdělávacích programů Leonardo da Vinci, podpořených Evropskou unií. Speciální škola Arkadie, jako koordinátor tohoto projektu, spolu s Arkadií, zřizovatelem této školy a také účastníkem projektu, přivítala další účastníky tohoto projektu, německý vzdělávací  institut IFBR ze Zwikau a polské Centrum pro pomoc rodině ze Zlotoryje. Pracovníci těchto čtyř partnerských organizací si budou v příštích dvou letech vyměňovat zkušenosti s vytvářením podmínek pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a společně vytvoří jakýsi manuál, který dá tyto zkušenosti k dispozici dalším organizacím, zabývajícím se touto problematikou.

Výběr partnerů tohoto projektu není náhodný. Znají se již z předchozích let, kdy se společně této problematice věnovali. Výměna zkušeností neprobíhala jen v oblasti teoretické, ale setkání, probíhajících střídavě ve všech třech státech, se zúčastňovali sami zdravotně postižení, zapojení na různé úrovni do programů, směřujících k jejich uplatnění na trhu práce. Na těchto setkáních si prakticky vyzkoušeli získávání pracovních dovedností, praktikované u příslušného hostitele.

„Na setkání, uvozujícím nový projekt, jsme si udělali konkrétní představu o spolupráci při vytváření výstupu projektu, příručky, která by sloužila uchazečům o zaměstnání se zdravotním postižením i profesionálům, kteří je při tom podporují“, říká Karel Klášterka , projektový manažér Arkadie. „Dohodli jsme se na vytvoření čtyř pracovních skupin, které zpracují jednotlivé aspekty této problematiky. Arkadie si vzala na starost skupinu, která se bude zabývat udržitelností vzniklých pracovních míst, v tom máme dobré zkušenosti“. Další skupiny povedou další účastníci projektu. Jejich činnost bude probíhat při vzájemných setkání, v kontaktu ale budou také prostřednictvím moderních informačních technologií.

Vedle části pracovní nesměla chybět ani část společenská. Členové delegací zahraničních účastníku se setkali s pracovníky Arkadie na společenském večeru v Krčmě na statku v Úpořinách, byla pro ně připravena exkurze do štoly Starý Martin v Krupce a na závěr jednání oběd na Růžovém hrádku v Krupce.

Účast v projektu je pro školu Arkadie i Arkadii samotnou velmi důležitá. Pracovní uplatnění absolventů školy i klientů služeb Arkadie je jednou z významných priorit. Mezinárodní spolupráce tuto činnost bezesporu zefektivňuje.          Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.