ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Úvodní setkání k projektu Erasmus+ >

Úvodní setkání k projektu Erasmus+


Datum konání:
14.09.2016 - 16.09.2016

Místo konání:
Teplice a okolí


Evropské peníze pomohou k výměně zkušeností.

                Výměna zkušeností je náplní nového projektu, jehož koordinátorem se v rámci programu Erasmus+ stala Arkadie. Její pracovníci se v rámci tohoto projektu budou setkávat se svými partnery z Německa a Polska, aby se seznamovali s tím, jak kde řeší odbornou přípravu lidí, ohrožených na trhu práce.
               V uplynulých dnech proběhlo první setkání představitelů všech tří organizací, které budou na projektu „Výměna zkušeností v odborném vzdělávání nejen osob se zdravotním postižením“ spolupracovat. Nestátní organizace Lebenshilfe „Altmark West“ z německého Gardelegenu (s touto organizací Arkadie spolupracuje už čtrnáctým rokem), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zlotoryi – PCPR Zlotoryja je polská státní instituce s obdobnou cílovou skupinou (i ta již s Arkadií řadu let spolupracuje v obdobných projektech) a konečně Arkadie, největší nestátní poskytovatel sociálních služeb a významný zaměstnavatel lidí se zdravotním postižením v Ústeckém kraji. Šlo o setkání úvodní, které ve své pracovní části stanovilo hlavní parametry projektu. Jeho součástí budou setkání v rámci velkých akcí jednotlivých organizací, ale také stáže či dvoustranná setkání. Do pracovní části úvodního setkání se vešla i návštěva chráněného bydlení, nejnovější sociální služby poskytované Arkadií. Ostatní aktivity Arkadie zástupci obou zúčastněných organizací už znají z předchozí spolupráce.
             
Vedle části pracovní, mělo setkání i část společenskou. Ta měla posloužit zejména ke vzájemnému seznámení polských a německých partnerů projektu vzhledem k tomu, že obě zahraniční organizace již s Arkadií poměrně dlouho spolupracují. Pro vzájemné poznání připravili organizátoři z Arkadie bohatý program. Společenského večera s hudebními přáteli Arkadie se vedle hostů a vedení Arkadie zúčastnila i řada zaměstnanců školy, sociálních služeb či chráněných dílen. V rámci poznání Teplicka navštívili významnou památku - osecký klášter, ale také osecký minipivovar Černý orel, kde se seznámili s výrobou chmelového moku a měli možnost si i vyrobená piva ochutnat. Samozřejmě se prošli i po Teplicích, které už ale znali z předchozích návštěv.
               
„Výměna zkušeností je významným nástrojem rozvoje činnosti organizací, které podporují lidi ohrožené na trhu práce,“ říká ředitelka Arkadie Lenka Machaloušová, „zejména přeshraniční spolupráce je ale velmi drahá a v rámci běžného financování činnosti těchto organizací prakticky nerealizovatelná. Financování pomocí projektů v rámci programů podpořených Evropskou unií je proto velmi významné.“Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.