ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Turnaj v kuželkách ve spolupráci s Knauf Insulation >

Turnaj v kuželkách ve spolupráci s Knauf Insulation


Datum konání:
19.04.2013

Místo konání:
Kuželna na Letné


Vztah mezi firmou Knauf Insulation a Arkadie není už dávno jen vztahem sponzora a podporované neziskové organizace. Finanční či materiální podpora je samozřejmě významná, ale neméně významné jsou vzájemné kontakty, vedoucí ke vzájemnému poznávání. Za těch pět let se zástupci obou organizací setkali na řadě společných, převážně sportovních, akcí.

Poslední z nich se uskutečnila minulý pátek. Pětatřicet klientů, žáků a zaměstnanců Arkadie a pět zaměstnanců Knaufu vytvořilo osm smíšených družstev, a ta si to rozdala v kuželně na Letné.  Kapitánem každého z osmi družstev byl reprezentant Knaufu nebo asistent Arkadie, členy pak vždy jeden žák či žákyně školy, zaměstnanec chráněných dílen a dva klienti jednoho ze stacionářů.  „Hrálo se na 4 drahách, každý měl 20 hodů do plných. Hodnotila se družstva, jednotlivci z řad účastníků ze všech středisek Arkadie i školy a souboj 8 kapitánů,“ říká vedoucí teplického stacionáře Arkadie, Zuzka Nétková, která se spolu s deseti dalšími pomocníky ujala organizace soutěže, a pokračuje: „přišli se podívat i malí školáci z Purkyňovky, kteří si to pod vedením svých pedagogů také zkusili.“

Na prvním místě se umístilo družstvo pod vedením asistentky stacionáře v Krupce, jehož členy byli Tomáš Appl a Lukáš Tenk z teplického stacionáře, Lucka Klinská ze školy Arkadie a Martin Grenš z technické chráněné dílny v Proseticích. Na druhém místě se umístilo družstvo ředitele Knaufu Insulation Jana Brázdy a na místě třetím družstvo Denisy Pollákové, rovněž z Knaufu. V jednotlivcích byl první Martin Grenš z technické dílny, druhá Lucka Klinská ze školy a třetí Irena Horová z teplického stacionáře. V souboji kapitánů zvítězila Denisa Polláková před dalšími dvěma kapitány, kolegy z Knaufu.

Přebor probíhal v příjemném prostředí, mezi milými, vzájemně se chápajícími lidmi. Vše završilo bohaté občerstvení, které zajistili přátelé z Knaufu. Všichni už se těší na červen, kdy společně vyrazí na kolech labskou cyklostezkou, aby se do Ústí vrátili lodí Porta Bohemica. 

Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.