ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Turnaj v kuželkách - Arkadie a DOZP Všebořice >

Turnaj v kuželkách - Arkadie a DOZP Všebořice


Datum konání:
05.09.2013

Místo konání:
Kuželna TJ Lokomotiva Ústí nad Labem


Setkání ředitele krupské firmy Knauf Insulation, Jana Brázdy  a Miroslava Wedlicha z ústecké  firmy Telefonica O2 na předávání dobrovolnické ceny Křesadlo, stálo na začátku pěkné akce pro dvě organizace, poskytující sociální služby zdravotně postiženým. Klienti teplické Arkadie a všebořického Domova pro osoby se zdravotním postižením, se díky dobrovolníkům z obou firem, dále ústeckého Dobrovolnického centra, ale také díky zaměstnancům obou neziskových organizací, utkali na počátku září v kuželkářském turnaji .

Obě firmy dlouhodobě spolupracují každá se „svou“ neziskovkou a na onom setkání je napadlo udělat něco společně. Tradice kuželkářských turnajů, pořádaných Knaufem pro Arkadii, a kontakty pana Wedlicha v kuželně ústecké TJ Lokomotiva, daly akci první obrysy. Pak následovala čilá korespondence, která vedla ke kýženému výsledku. Dvacítka klientů (žáků školy, klientů denního stacionáře a zaměstnanců chráněných dílen) Arkadie a dvacítka klientů DOZP Všebořice se utkala v nově zrekonstruované kuželně. „Zcela symbolicky byl turnaj organizací, které se věnují zdravotně postiženým, prvním sportovním utkáním na nově rekonstruované kuželně TJ Lokomotiva, která byla dokončena teprve týden předtím 27.srpna“, říká Miroslav Wedlich, spolu s Janem Brázdou duchovní otec turnaje, a pokračuje: „Milou povinností při zahájení turnaje bylo poděkování Stanislavu Rybákovi,  1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje,  který měl lví podíl na tom, že se žádost na rekonstrukci kuželny udržela při životě. Poděkování patřilo stejnou měrou i zastupiteli Ústeckého krajem Pavlu Vodseďálkovi, členu výboru pro národnostní menšiny, který se osobně zahájení zúčastnil“.  Nemalou měrou přispěli vedle dobrovolníků z Knaufu a Telefonicy k úspěchu akce také zaměstnanci obou organizací poskytujících sociální služby. V rámci přípravy vyrobili v chráněných dílnách Arkadie keramické medaile a diplomy na ručním papíru, při samotném turnaji pak zaměstnanci Arkadie i DOZP odvedli pěkný kus práce při jeho organizaci. „Jmenovitě bych chtěl poděkovat alespoň Vendule Veselé, vedoucí DOZP Všebořice, Zuzce Nétkové vedoucí stacionáře Arkadie a Lence Machaloušové, ředitelce Arkadie, ale poděkování patří i všem ostatním“, říká Miroslav Wedlich.

                Výsledky, dosažené na jednotlivých drahách, nejsou tak důležité, tady víc než jinde platí: není důležité vyhrát, důležité je zúčastnit se. Přesto stojí za zmínku, že mezi ženami se nejlépe umístila Květa Jiránková z DOZP, za muže kontroval svým umístěním Igor Brežný z Arkadie.  Důležitější ale byly výsledky týmů, protože se jednalo o mixy mužů a žen z obou stran. Na prvním místě stanul tým č.10, ve kterém se sešli oba vítězové soutěže jednotlivců – Květa Jiránková z DOZP a Igor Brežný z Arkadie, doplněni Tomášem Applem a Michalem Laurichem (oba z Arkadie). Na místě druhém tým č.9, složený ze Simony Skleničkové a Petra Zouny z DOZP a Ladislava Vojtěchovského s Tomášem Nowakem z Arkadie. Na třetím místě se umístil tým č.5, ve kterém DOZP zastoupili Krista Pürschnerová a Michal Heiler a Arkadii Roman Kohn a Daniel Koucký. „V případě Květy Jiránkové jde skutečně o hodnotný výkon. Srazit 160 kuželek na 2x15 hodů do plných je výkon na úrovni Krajské divize a nemusel by se za to stydět ani ligový hráč“, hodnotí úroveň turnaje Miroslav Wedlich.

Pomoc firem organizacím, poskytujícím služby zdravotně postiženým, je významnou součástí moderní firemní kultury. Dobrovolnictví má vedle finanční podpory v této firemní kultuře důležité místo. Proběhlá akce ukázala, že některé firmy v našem regionu  už to umí.

Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.