ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené




Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Tábor pro vozíčkáře >

Tábor pro vozíčkáře


Datum konání:
10.08.2014 - 15.08.2014

Místo konání:
Soseň - Plzeňsko


Ze sportovně rekreačního pobytu v západočeské Sosni se vrátilo 21 uživatelů sociálních služeb a žáků speciální školy Arkadie.  Účastnici tohoto pobytu byli převážně lidé s těžším kombinovaným postižením, šest z nich byli vozíčkáři. Doprovod tvořilo 9 pracovníků sociálních služeb a speciálních pedagogů, tým doplnily také dvě studentky.

Počasí bylo k účastníkům příznivé, teplé dny se střídaly s dny s drobným letním deštěm, a tak si všichni mohli užívat příjemného prostředí a výborné kuchyně. Program byl přizpůsoben možnostem účastníků – sportovní hry střídaly vycházky do lesa, zpívání s kytarou při táborovém ohni a opékání vuřtů a to vše doplňovaly „závody ve sbírání hub“, kterých bylo letos dostatek a tak vyhrál vlastně každý.

          „Význam pobytu nespočíval jenom v pravidelné pomoci rodičům a rodinám účastníků, ale přispěl i k tomu, že pracovníci různých středisek Arkadie měli možnost se setkat, sdělit si své zkušenosti, případně si i postýskat,“ doplňuje jeden z účastníků, vedoucí denního stacionáře Arkadie v Krupce Mgr. Marek Petlan. Dík patří samozřejmě všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu pobytu – konkrétně asistentům a pedagogům Arkadie, autobusové společnosti Bouda za dopravu a paní Ivaně Vassové z Rekreačního zařízení Soseň za vytvoření příjemného prostředí. Pobyt by nebylo možné uskutečnit bez podpory Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové prostřednictvím Fondu profesorky Šilhánkové, Ústeckého kraje v rámci programu SPORT 2014 a řady menších sponzorů.        



Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.