ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Sportovně rekreační pobyt >

Sportovně rekreační pobyt


Datum konání:
24.05.2015 - 29.05.2015

Místo konání:
Soseň - Plzeňsko


           Tradičního jarního sportovně rekreačního pobytu v Sosni, se letos zúčastnilo 23 dětí a mladých lidí, klientů stacionářů Arkadie či žáků speciální školy Arkadie. Převážná část účastníků měla těžší kombinované postižení, 8 účastníků byli vozíčkáři. O uživatele a žáky se nepřetržitě staralo 8 asistentů, pracovníků sociálních služeb Arkadie v denních stacionářích a speciálních pedagogů školy Arkadie.
            Počasí účastníkům příliš nepřálo, po nedělním slunném odpoledni přišla nepříjemná studená rána a dny s nevyzpytatelným počasím. Ale i takové počasí nikoho neodradilo a všichni si pobyt naplno užívali. Program byl přizpůsobený možnostem účastníků. Sportovní soutěže střídaly výlety, asistenti se snažili účastníků pobyt zpříjemnit. Tradičním vrcholem byl táborák s nezbytným opékáním buřtů, při kterém si táborníci vzájemně pomáhali.
             Svůj velký význam má pobyt především pro rodiče účastníků, kteří si mohou odpočinout od náročné péče a popřípadě si užít vlastní program. Dík patří všem, kteří se na hladkém průběhu pobytu podíleli. Především všem asistentům, autobusové společnosti Bouda a paní Ivaně Vassové z Rekreačního střediska Soseň.
 
Marek Petlan
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.