ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Sportovně rekreační pobyt >

Sportovně rekreační pobyt


Datum konání:
12.05.2014 - 16.05.2014

Místo konání:
Rekreační chata TJ Nola, Petrovice


                 Týdenní pobyt v rekreační chatě TJ Nola v Petrovicích absolvovalo 9 žáků „školičky“ na Valech, jinak 1.stupně soukromé speciální školy Arkadie. Na tyto sportovně rekreační pobyty se díky dobré spolupráci obou organizací, v průběhu roku vypraví většina žáků školy či klientů sociálních služeb Arkadie.

                „Byl to týden samostatnosti, svobody bez rodičů a bolavých nohou,“ říká Zuzka Potočková, jedna z doprovázejících asistentek. „Počasí bylo lehce nevyzpytatelné, byli jsme ale vybaveni pláštěnkami, čepicemi i kraťasy, takže jsme měli možnost vše v průběhu pobytu mnohokráte prostřídat.“ Zuzka vyjadřuje poslání těchto pobytů: osamostatňování dětí, rozumné omezení přehnané závislosti na rodičích a přiměřeně náročné pohybové zatížení. Tomu odpovídal také program týdenního pobytu. Celá parta společně vařila, hospodařila a nakupovala, ale navštívili spolu také restauraci. Nohy zdravě bolely z výletů do Tiských stěn či k větrným elektrárnám. Chybět samozřejmě nemohlo opékání buřtů, stezka odvahy nočním lesem a zlatým hřebem programu byla nefalšovaná výprava za pokladem. „Byl to příjemně strávený týden plný legrace a všichni si to, myslím, užili,“ říká na závěr svého vyprávění Zuzka Potočková.

                Pobytové akce patří do škály forem, kterými speciální pedagogové školy Arkadie pomáhají dětem se zdravotním postižením postavit se do života. A souběžně pomáhají i rodinám, vždyť týden, při kterém se rodičům uvolní ruce, není k zahození. Rodiče dítěte se zdravotním postižením, o které 24 hodin denně 365 dní v roce pečují, si to nepochybně zaslouží.
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.