ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Sportovně rekreační pobyt >

Sportovně rekreační pobyt


Datum konání:
18.05.2014 - 23.05.2014

Místo konání:
Soseň - Plzeňsko


Sportovně rekreačního pobytu v Sosni se zúčastnilo 20 dětí a mladých lidí, klientů stacionářů Arkadie či žáků speciální školy Arkadie. Převážná část účastníků měla těžší kombinované postižení, 4 účastníci byli vozíčkáři. O uživatele a žáky se nepřetržitě staralo 9 asistentů, převážně pracovníků sociálních služeb Arkadie a speciálních pedagogů.

Počasí účastníkům přálo, po nedělním dešti přišly příjemné teplé dny a tak si pobytu mohli všichni naplno užívat. Program byl typicky táborový, i když přizpůsobený možnostem účastníků. Sportovní hry střídaly výlety, díky šikovným asistentům se muzicírovalo a tradičním vrcholem byl táborák s nezbytným opékáním buřtů, při kterém si táborníci vzájemně pomáhali; ti zručnější ochotně opékali buřta svým více postiženým kamarádům.

Svůj velký význam má pobyt především pro rodiče táborníků, kteří si mohou odpočinout od náročné péče a popřípadě si užít vlastní program. Za hladký průběh tábora patří dík všem, kteří se na jeho hladkém průběhu podíleli. Především asistentům, autobusové společnosti Bouda a paní Ivaně Vassové z Rekreačního střediska Soseň. Akci finančně podpořil Ústecký kraj v rámci dotačního programu Sport 2014.

Mgr.Marek Petlan


Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.