ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Slavnostní otevření pracoviště >

Slavnostní otevření pracoviště


Datum konání:
01.11.2012

Místo konání:
Středisko Stará Duchcovská (Hotel Helena, Řetenice)


 

            V rámci slavnostního otevření nového pracoviště „Přípravy na práci“, které je výstupem dvou projektů, na kterých obě organizace úzce spolupracovaly, proběhla také malá oslava 10 let spolupráce obou organizací. Před deseti léty navštívil chráněné dílny Arkadie v Proseticích klient Lebenshilfe, který byl v teplických lázních na léčení. Sebou domů, do německého Gardelegenu si odvezl informační materiál v němčině a také dárky z produkce chráněných dílen. Potom už to šlo ráz na ráz. Němečtí přátelé se ohlásili na návštěvu a v listopadu 2002, tedy přesně před deseti léty se zástupci obou organizací setkali v Teplicích a Krupce k prvnímu pracovnímu jednání.
            Od té doby se uskutečnila řada setkání v Teplicích i Gardelegenu, stáží, výměnných pobytů či společných projektů. Od roku 2003 se tradují vzájemné návštěvy na adventním bazaru Arkadie a Vánocích s Arkadií, v roce 2004 přibyly společné dovolené skupin klientů a zaměstnanců chráněných dílen obou organizací, uskutečňované střídavě v německých a českých turistických destinacích. Ty byly finančně podporovány mimo jiné Česko – německým fondem budoucnosti či, v některých případech, Ústeckým krajem-
           Pomoc Lebenshilfe Arkadii se, vedle přebírání zkušeností v rámci společných projektů, podporovaných německou nadací „Aktion Mensch“, uskutečnila i přímo v materiální rovině. „ Němečtí přátelé nám věnovali několik ojetých mikrobusů, nadbytečné vybavení prádelny, několikrát i částky finanční.“ říká Karel Klášterka, projektový manažer Arkadie. Za rok 2009 Lebenshilfe „Altmark – West“ obdržela Cenu Arkadie.
           Ve velmi přátelském duchu proběhlo i poslední setkání k 10. výročí spolupráce.  Vedle pracovní části, na již zmíněném otevření nového pracoviště, kterým vyvrcholily dva společné projekty, směřující k pracovnímu uplatnění spoluobčanů se zdravotním postižením, mělo samozřejmě setkání i část neformální. To vyvrcholilo společnou večeří, která byla zajímavá tím, že se, bez nějakého zvláštního záměru, u stolu sešli přesně ti lidé, kteří seděli u oběda před deseti léty.
           Spolupráce našich obou organizací je příkladem neformální občanské společnosti v otevřené Evropě a my věříme, že potrvá minimálně po další desítku let.
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.