ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Šek od Bernardů opět doputoval do Arkadie >

Šek od Bernardů opět doputoval do Arkadie


Datum konání:
13.02.2014

Místo konání:
Stacionář Novoveská


Stejně jako v minulých letech, navštívil i letos Arkadii  manažér značkových prodejen Rodinného pivovaru Bernard a.s., pan František Jiřík, aby předal její ředitelce, Lence Machaloušové šek. Jeho výše je dána množstvím Teplické jedenáctky, prodané v podnikové prodejně tohoto pivovaru na teplickém Tržním náměstí. Když byl totiž v roce 2010 tento mok uváděn na trh, byla to Arkadie, o které účastníci ankety rozhodli, že bude dostávat desetník z každé láhve, prodané ve zdejší podnikové prodejně na Tržním náměstí. A protože v loňském roce vypili Tepličané „své“ jedenáctky téměř 53 tisíc láhví, objevilo se tentokrát na šeku (od roku 2010 již čtvrtém) číslo 5296.

Letos proběhlo předání šeku v denním stacionáři Arkadie na Novoveské ulici. Klienti stacionáře (tady si říkají kamarádi) si v rámci muzikoterapie připravili pro hosta pivařskou písničku, kterou mu spolu s pracovníky stacionáře náruživě zahráli a zazpívali. Pan Jiřík nezapomněl, co jim slíbil při předloňské návštěvě (v loňském roce proběhlo předání šeku v jiném středisku Arkadie) a na oplátku přivezl na ochutnání osvěžující nealkoholický nápoj švestka a višeň, který pivovar vyrábí zejména pro řidiče, ale také pro ty, kterým by alkohol vadil ze zdravotních důvodů. 

Rodinný pivovar BERNARD patří k podnikům, kterým není situace ve společnosti lhostejná. „Nejvíce se samozřejmě angažujeme“ říká František Jiřík „na Humpolecku, v regionu, kde jsme tak říkajíc doma. Tam, protože jsme rodinný pivovar, děláme akce pro celé rodiny. Ale pomáhat chceme i tam, kde jsou naše značkové prodejny. Proto jsem také u vás, v Arkadii“.  Setkání bylo velmi příjemné a lze se jen těšit na další spolupráci. Až si po nedělním obědě otevřete láhev Teplické jedenáctky,  vězte, že pomáháte také Arkadii.

Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.