ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Sbírková akce Billa >

Sbírková akce Billa


Datum konání:
18.11.2015 - 31.12.2015

Místo konání:
Supermarket Billa Teplice, Alejní ul.


Už čtvrtý rok trvá spolupráce Billy v Alejní ulici v Teplicích a Arkadie. Významnou pomocí při přípravě klientů Arkadie na práci je umožnění praxí, zejména při zakládání zboží. Na oplátku si zkusili zaměstnanci Billy ve dvou skupinách práci v chráněných dílnách Arkadie. Spolu se zaměstnanci chráněných dílen vyráběli v teplické dílně košíky z recyklovaného novinového papíru, v Krupce pak se podíleli na výrobě keramiky. Iniciátorem této spolupráce byl nepřehlédnutelný vedoucí prodejny, Josef Rantoš. Ten stál také u nejnovější iniciativy zaměstnanců Billy, adventní sbírky mezi zákazníky.

                Na jejím začátku vložil za přítomnosti ředitelky Arkadie Lenky Machaloušové do jedné ze skleněných pokladniček umístěných u pokladen supermarketu první čtyři tisícovky, které mezi sebou vybrali jeho spolupracovníci. Další, skoro čtyři a půl tisíce do nich v průběhu prosince vložili zákazníci. Velkou část těchto prostředků tvoří mince, které byly kupujícím pokladními vráceny, ale nechyběly ani bankovky, vyjadřující přesvědčivě důvěru dárců v aktivity Arkadie. Získané finance pomohou zajistit pravidelnou mikrobusovou dopravu. Ta slouží převážně dětem se zdravotním postižením ke každodenním cestám do speciálních, ale v některých případech i běžných škol. Jejími cestujícími jsou také klienti sociálních služeb Arkadie, kterým míra jejich postižení neumožňuje za svou službou cestovat běžnými dopravními prostředky. „Děkujeme všem zákazníkům, kteří nás ve sbírce podpořili a samozřejmě také kolektivu zaměstnanců Billy pod vedením pana Rantoše. Arkadie by nedokázala své aktivity provozovat také bez podpory drobných dárců. Navíc je to pro nás zpětná vazba, že veřejnost naše aktivity uznává“, říká ředitelka Arkadie Lenka Machaloušová.

Zuzka K. při praxi v supermarketu Billa                                        Pracovníci Billa  v Krupce

Pracovníci supermarketu Billa při výrobě košíků                          Zahájení sbírkové akce  Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.