ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Rehabilitačně-odlehčovací pobyt >

Rehabilitačně-odlehčovací pobyt


Datum konání:
11.08.2019 - 16.08.2019

Místo konání:
Soseň, Plzeňsko               Prázdniny jsou výjimečnou dobou i v sociálních službách Arkadie. Vedle dovolených s rodiči či dalšími rodinnými příslušníky, vyjíždějí klienti také na pobytové akce, organizované Arkadií. Po červencovém integrovaném táboru v Českém středohoří, organizovaném školou, se klienti z těžším postižením vypravili v srpnu na týdenní pobyt do Sosně na  Plzeňsku. Jezdí sem do bezbariérového areálu už řadu let.

               O dvacet šest klientů – ze škol Arkadie, sociálně terapeutických dílen, stacionářů, ale také ze spřátelené instituce, Speciální školy Teplice Trnovanská – se vzhledem k míře zdravotního postižení staralo dvanáct asistentů, ale pomáhali i studenti, děti zaměstnanců ve funkci praktikantů. Program vychází z možností účastníků, jak si tu říkají, kamarádů. Velká část programu je věnována sportu, v disciplínách, jak jinak, respektujících jejich zdravotní postižení. Po pravidelných rozcvičkách přichází hry s „padákem“, ve kterých je nutná vzájemná spolupráce, modifikovaný atletický trojboj, orientační běh, ve kterém k pohybovým dovednostem přistupuje i nutnost uplatnit také mnohé vědomosti. Svůj sport tu mají i vozíčkáři. Je to boccia, sport mezi lidmi upoutanými na vozík velmi populární, závodně provozovaný jak na národní tak mezinárodní úrovni. „Při procházkách a výletech do okolí jsme navštívili Boží kámen, soseňský lom nebo zámeček Hubertus,“ říká Zuzka Netková, vedoucí teplického stacionáře Arkadie a vedoucí pobytu, „vycházky byly zpestřeny sběrem hub do polévky.“

               Pobytové akce plní vedle relaxace a významné motivace pro samotné klienty i další funkci, umožní rodičům, kteří o své děti s těžkým zdravotním postižením celoročně pečují, aby si alespoň na pár dní odpočinuli. Za to patří velký dík jak všem, kteří se o své svěřence celý týden starali, tak všem kdo na pobyt finančně přispěli.
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.