ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Projektový výjezd zaměřený na prevenci rizikového chování >

Projektový výjezd zaměřený na prevenci rizikového chování


Datum konání:
30.05.2016 - 03.06.2016

Místo konání:
Chatová osada Zdravotník, Horní Vysoké u Úštěku


               Projektové týdny se staly pravidelnou součástí výchovného působení ZŠ a PrŠ Arkadie o.p.s.
A místem kde tyto pobyty probíhají, se pravidelně stala chatová osada Zdravotník v Horním Vysokém u Úštěku.

                „Letošní pobyt je už třetím výjezdem v rámci dlouhodobého projektu Společně k bezpečí, podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,“ říká zástupkyně ředitele školy Martina Vitvarová, vedoucí výjezdu. „Projekt je zaměřen na prevenci sociálně – patologických jevů u žáků s mentálním postižením, letošním tématem je sexuální výchova, rizikové chování, násilí. Na pobytovém výjezdu se žáci učili uvědomovat rizika vlastního jednání, kriticky posuzovat a hodnotit vztahy mezi lidmi, chránit zdraví své i ostatních.“ Témata se samozřejmě neprobírala teoretickými přednáškami, ale formou hry si žáci v modelových situacích osvojovali dovednosti chování při setkání s neznámými jedinci, odmítání komunikace, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádat o pomoc pro sebe i pro jiné dítě. To vše proloženo výlety, sportem, hrami v přírodě, nechyběl táborák s písničkami. V rámci peer programu, který využívá při prevenci působení informovaných vrstevníků, vypravilo se do Horního Vysokého na dva dny i 14 studentek bílinského gymnázia aby se dětem věnovaly.
                Vštípení zásad bezpečnosti je pro děti s mentálním postižením velmi důležité, proto mu škola věnuje mimořádnou péči. Cílem je připravit žáky na co nejsamostatnější život a k tomu bezpečné chování ve společnosti bezesporu patří. Projekt

Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.