ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Projektový týden zaměřený na prevenci rizikového chování >

Projektový týden zaměřený na prevenci rizikového chování


Datum konání:
14.05.2012 - 18.05.2012

Místo konání:
Horní Vysoké u Úštěka


Stejně jako v minulých letech, vydali se i letos žáci a pedagogové speciální školy Arkadie do Horního Vysokého u Úštěku v Českém středohoří, aby v chatové osadě Zdravotník prožili „projektový týden“. Dobrá zkušenost s tímto rekreačním zařízením a zejména s kuchyní manželů Karlových, jsou důvodem k tomu, proč se vracet.
            Ani letos nebyli účastníci pobytu zklamáni. „I když nám počasí nepřálo,“ říká vedoucí výjezdu, Martina Vitvarová, „všichni jsme si to užili“. Pestrý program pobytu byl motivován obsahem projektu, ale došlo na všechny formy života v přírodě.
            Příště se žáci školy a klienti ostatních zařízení Arkadie podívají do Horního Vysokého o letních prázdninách na integrační tábor.

O projektu:

Projekt je zaměřen na prevenci sociálně – patologických jevů u žáků s mentálním postižením. Byl realizován formou projektového vyučování a pobytového výjezdu. Hlavním cílem projektu je snaha o pozitivní ovlivňování a usměrňování našich žáků v problematice zdravého životního stylu, škodlivosti návykových látek, lidských vztahů a škodlivého vlivu reklamy.  Do aktivit byli zapojeni i studenti z gymnázia v Bílině, kteří aktivně působili v rámci „peer programu“.

1) Peer program  - studenti (dobrovolníci) aktivně působící v oblasti primární prevence, aktivity zaměřené na zdravý životní styl a šikanu, proběhl 8. a 9. 5. 2012 v Arkadii. Studenti, kteří pracovali pod vedením Mgr. Heleny Hrubešové, měli pečlivě připravený program a vzorný přístup ke klientům.

2) Výjezdový pobyt – 14. 5. – 18. 5. 2012 – Horní Vysoká, zúčastnilo se 19 dětí a 6 pedagogů. Ti, kdo se pobytu nezúčastnili, pracovali na projektech ve škole.

Projekt „Den zdraví“ – aktivity zaměřené na zdravý životní styl, zneužívání léků a užívání omamných látek, vzniku civilizačních chorob.

Projekt „Všichni jsme stejní, všichni jsme lidé“ – aktivity zaměřené na objasnění vzniku šikany a její důsledky.

Projekt „Reklamní plakát“ – aktivity zaměřené na škodlivé vlivy reklamy a ovlivňování člověka reklamou.

Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.