ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Projektový týden - čtyři živly >

Projektový týden - čtyři živly


Datum konání:
28.05.2018 - 01.06.2018

Místo konání:
Chatová osada Zdravotník, Horní Vysoké u Úštěku


           Už více než deset let vyjíždí žáci 2.stupně soukromé speciální školy Arkadie na jaře se svými pedagogy na projektový týden. Týden společného pobytu v krásné krajině Českého středohoří v Horním Vysokém u Úštěku umožňuje soustředit se na dané téma projektu a různými metodami a formami ho probrat ze všech možných stran. Náplní těchto pobytů byla střídavě témata environmentální a témata bezpečného chování či prevence sociálně patologických jevů.

            Letošní pobyt 21 žáků školy a klientů denního stacionáře byl zaměřen na ekologii, speciálně na poznání čtyř živlů: země, vody, vzduchu a ohně. „Žáci zapojili svojí fantazii při jejich výtvarném i hudebním ztvárnění, učili se, jak může člověk přírodní zdroje využívat a jak důležitá je jejich ochrana,“ říká Martina Vitvarová, vedoucí výjezdu a zástupkyně ředitele školy. „Seznámili se s významem recyklace a upcyklace (přetváření odpadu na produkty lepší kvality), a s možnostmi šetrného způsobu vlastního života. Mnohé si prakticky vyzkoušeli.“  Na ústřední téma samozřejmě navázaly běžné táborové aktivity, do kterých se téma samozřejmě promítalo. Výlet do skanzenu v Zubrnicích či historického Úštěku, sportovní hry, společný zpěv či nezbytný táborák.

            Poděkování za příjemně strávený týden patří majitelům chatové osady Zdravotník, manželům Karlovým, panu Martinu Záhlavovi za provedenou muzikoterapii, Severočeským vodovodům a kanalizacím, a.s. za sponzorský dar, díky kterému byla možnost aktivitu realizovat pro širší skupinu uživatelů a samozřejmě pedagogům školy, jejich asistentům i výchovným pracovníkům stacionáře.
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.