ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Předání šeku v rámci akce "Slova nestačí" fy Sanofi >

Předání šeku v rámci akce "Slova nestačí" fy Sanofi


Datum konání:
04.03.2014

Místo konání:
Středisko Arkadie - Prosetice Rovná


          Již ke druhému setkání v průběhu necelého půl roku došlo mezi zástupci firmy Sanofi a Arkadie. To první bylo velmi pracovní, proběhlo v listopadu a už jsme o něm informovali. Tehdy několik zaměstnanců firmy Sanofi  navštívilo i se svými rodinnými příslušníky chráněné dílny Arkadie v Proseticích, aby v rámci firemního dobrovolnictví pomohli se zateplováním nově postavené skladové haly.

           Druhé, spíše slavnostní, se uskutečnilo v těchto dnech. Sanofi CSR manažerka Monika Cole a jeden z listopadových dobrovolníků, Tomáš Bartoš, manažer pro řetězce Zentivy ze skupiny Sanofi, navštívili chráněné dílny v Proseticích, aby předali ředitelce Arkadie Lence Machaloušové   a vedoucímu prosetických dílen Pavlu Hronkovi šek na 20 tisíc. Tento dar, stejně jako listopadová pomoc, byl součástí dobrovolnického projektu zaměstnanců skupiny Sanofi  - Slova nestačí. Peněžní dar je určen té neziskové organizaci, kterou představí svým spolupracovníkům nejpřesvědčivěji Ti, kdo v ní prožili dobrovolnický den a získají  pro ni ve  vnitrofiremním hlasování nejvíce příznivců. „Loboval jsem, jak jsem mohl, protože jsem Tepličák, Arkadii znám a jsem přesvědčen o potřebnosti její činnosti,“ říká Tomáš Bartoš, „a zadařilo se“. A nejen to, s Pavlem Hronkem se domluvili na dalším dobrovolnickém dni, při kterém tepelné izolace haly dokončí. 

Pracovníci Arkadie v krátké debatě seznámili hosty  s celou škálou služeb poskytovaných Arkadií lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám.  Prohlédli si i celý provoz prosetických chráněných dílen včetně haly, do které směřovala podzimní dobrovolnická pomoc.  Na závěr hosté dostali malý keramický dárek, vyrobený také v chráněných dílnách Arkadie. Oba zástupci Sanofi pak projevili zájem prohlédnout si další střediska Arkadie, zejména se těší na provoz chráněné dílny, ve které keramika vznikla. Není vyloučeno, že by tu našli do budoucna inspiraci pro zakázku firemních dárkových předmětů, které keramická chráněná dílna pro řadu firem vyrábí. To by byla další forma slibně se rozvíjející spolupráce mezi oběma partnery.
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.