ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Předání šeku firmou Melecs ETS s.r.o. >

Předání šeku firmou Melecs ETS s.r.o.


Datum konání:
09.12.2011

Místo konání:
Středisko Arkadie Krupka


Krupské středisko Arkadie mělo v pátek 9.12. příjemnou návštěvu. Chráněné dílny a stacionář Arkadie navštívili jednatelé teplické firmy Melecs ETS s.r.o., Michal Arnold a jeho rakouský kolega Friedrich Pressl, generální ředitel Melecs Holding GmbH, s manželkou, aby Lence Machaloušové, výkonné ředitelce tohoto občanského sdružení, předali symbolický šek na 100 tisíc korun. Tento významný dar přispěje k provozování sociálních služeb pro klienty Arkadie se zdravotním postižením.

                Než došlo k předání symbolického šeku (ten se proměnil již následující úterý ve stotisícovou kladnou položku v účetnictví Arkadie) prohlédli si vzácní hosté celé středisko. Seznámili se s výrobou keramiky, prohlédli si hotové výrobky připravené k expedici do obchůdku Arkadie či k prodeji na vánočních trzích. Navštívili i druhou část střediska, denní stacionář, který pečuje o dospělé klienty s těžším mentálním nebo kombinovaným postižením. Vedoucí stacionáře, Marek Petlan, je seznámil s principy péče o klienty, kterým míra jejich hendikepu neumožňuje pracovní zapojení, byť v chráněném prostředí.

                Při posezení u malého občerstvení, se zástupci donátora dozvěděli více o struktuře Arkadie a škále poskytovaných služeb. Na otázku proč si firma vybrala právě Arkadii, odpověděl pan Arnold: „Melecs Holding GmbH pomáhá prostřednictvím svých firmem každý rok v místě, kde některá ze společností holdingu sídlí. Po loňské pomoci v Maďarsku, byla letos na řadě naše firma, sídlící v Teplicích. Chtěli jsme pomoci přímo v regionu, kde působíme, a protože práci Arkadie na Teplicku známe, bylo jasné, kam bude letos firemní dar směřovat“.  Po krátkém seznámení s historií Arkadie následovalo podepsání darovací smlouvy   Michalem Arnoldem, Friedrichem Presslem  a Lenkou Machaloušovou. Pak už následovalo předání drobných dárků, výrobků keramické chráněné dílny a dílny na výrobu svíček, zástupcům donátora a samotné předání symbolického šeku. Zúčastnění se rozcházeli jako přátelé, kteří budou dál v teplickém regionu spolupracovat na rozvoji občanské společnosti.
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.