ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Předání daru zaměstnanců DPD >

Předání daru zaměstnanců DPD


Datum konání:
11.10.2013

Místo konání:
Sídlo vedení společnosti


V uplynulých dnech se v sídle vedení Arkadie uskutečnilo milé setkání. Iva Bejčková, zástupkyně jednoho z nejvýznamnějších sponzorů Arkadie, přepravní společnosti DPD, předala Lence Machaloušové, ředitelce Arkadie, dar zaměstnanců DPD.

Firma DPD spolupracuje s Arkadií v několika rovinách. Ta první je ryze firemní. Vozy DPD dopravují materiál a výrobky v rámci spolupráce Arkadie a německé partnerské organizace Lebenshilfe, ale i výrobky chráněných dílen Arkadie k zákazníkům po celé České republice. Vedle firmy ale podporují Arkadii i samotní zaměstnanci DPD. Už druhým rokem se Arkadie dělí se Světluškou, projektem Nadačního fondu Českého rozhlasu, o výtěžek tomboly z firemního plesu. Právě tento finanční dar ve výši bezmála 15 tisíc korun, přivezla tentokrát Iva Bejčková. Proti loňsku se částka zvýšila, asi také proto, že zaměstnanci Arkadii lépe znají. „Peníze budou dle předběžné dohody využity na dofinancování každoročního pobytu osob s těžším postižením v Sosni na jaře roku 2014“, řekla ing. Lenka Machaloušová, ředitelka Arkadie o. p. s. při převzetí daru. A to je další rovina spolupráce obou organizací.

Při své návštěvě Iva Bejčková přislíbila možnost předvánočního prodeje výrobků chráněných dílen Arkadie v  administrativním centru DPD v centru Prahy. To je třetí rovina spolupráce obou organizací – vzájemná podpora. Pracovníci a klienti Arkadie na oplátku obohatili oslavu dne dětí zaměstnanců DPD o tvůrčí dílnu. Vzájemné poznání jde tak daleko, že ředitel DPD přijal účast ve správní radě Arkadie. Z této pozice se bude určitě spolupráce DPD a Arkadie dál rozvíjet.

Bez přátel, sponzorů a spolupracovníků by Arkadie nemohla dosáhnout svého postavení v teplickém regionu. Je příjemné zjištění, že firem, které podnikají se sociálním akcentem, postupně přibývá.
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.