ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Předání daru ledvických dětí >

Předání daru ledvických dětí


Datum konání:
07.05.2015

Místo konání:
Odloučené pracoviště speciální školy Arkadie na Valech


Děti ze „školičky“ Arkadie na Valech měly milou návštěvu. Přijeli za nimi noví kamarádi, členové výtvarného kroužku ZŠ Ledvice pod vedením své vedoucí, paní Lenky Kovářové. Přijeli, aby dětem z Arkadie předali tři tisíce korun, které získali prodejem svých výrobků. Děti z hudebního kroužku REVIVAL jim na oplátku zahrály a zazpívaly.
             
„Velké poděkování patří nejen ledvickému výtvarnému kroužku, ale také paní starostce města Ledvice Zdeňce Fritscherové, která celou akci podpořila a zorganizovala,“ říká Dita Gözová, asistentka pedagoga a jedna z protagonistek hudebního kroužku. „Celá suma bude použita na nákup hraček na školní zahradu. Velice si celého počinu vážíme a budeme rádi za další spolupráci,“ pokračuje. Počin dětí z Ledvic má daleko větší hodnotu než, zajisté nezanedbatelné, tři tisíce. Pomáhá vytvářet vědomí sounáležitosti s lidmi, kteří potřebují v něčem pomoci, ale kteří také sami mnohé dokáží. Je to významný prostředek vzájemného poznání, které nejlépe potírá intoleranci.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.