ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Předání Ceny Arkadie za rok 2012 >

Předání Ceny Arkadie za rok 2012


Datum konání:
11.04.2013

Místo konání:
Jazz Club teplického zámku


V důstojném prostředí obřadní síně, dříve zámeckého divadélka, a Jazz Clubu teplického zámku předali představitelé Arkadie ocenění těm, kdo se v uplynulém roce nejvíce podíleli na podpoře činnosti tohoto občanského sdružení. Nešlo jen o dárce a sponzory, ale mezi oceněnými byli také dobrovolníci, významní obchodní partneři či nejvýznamnější mediální partner Arkadie, Teplický deník. S ředitelkou dubského soukromého gymnázia, Mgr. Turkovou, si pro ocenění přišli studenti maturitního ročníku, kteří nejen že se při pobytu u moře věnovali klientům Arkadie, ale na svém maturitním plesu vydražili ve prospěch klientů Arkadie dort. Oceněni byli také ti, kdo umožňují formou praxí připravovat mladé lidi se zdravotním postižením na uplatnění na trhu práce. Těm všem předal ten pracovník Arkadie, který s nimi nejvíce spolupracoval, čestné uznání, ale také keramickou květinu vyrobenou v chráněných dílnách.

Cenu Arkadie 2012, keramický kachel, udělovaný nejvýznamnějším podporovatelům Arkadie od roku 2000, předala tentokrát ředitelka správní rady Arkadie, Jana Brežná, výkonnému řediteli přepravní společnosti DPD, Oldřichu Kalábovi. Společnost DPD spolupracuje s Arkadií na několika úrovních. Snad nejvýznamnější je sponzorské poskytování přepravních služeb, které umožňují dopravu výrobků chráněných dílen k zákazníkům po celé republice. Díky těmto službám má práci zajištěnu celá chráněná dílna, kooperující s chráněnou dílnou partnerské organizace Lebenshilfe v Gardelegenu ve středním Německu. Vedle toho ale firma podpořila v období adventním své zaměstnance při přímém darování jak financí, tak věcných dárků. Významnou podporou čtyř neziskových organizací, mezi nimiž byla i Arkadie, byla internetová akce „a čeho se vzdáte vy?“, jejíž tváří byl herec a režisér Jakub Kohák. V ní se návštěvníci webových stránek vzdávali virtuálních požitků ve prospěch potřebných. I to byl významný příspěvek do rozpočtu Arkadie. Navíc vedení DPD hledá neustále cesty, jak své zaměstnance s Arkadií a jejími klienty opravdu seznámit. Oldřich Kaláb při přebírání Ceny Arkadie vystihl partnerský vztah obou organizací, když mimo jiné řekl: „Tady děkujete sponzorům. My děkujeme Arkadii, že máme možnost ji podpořit při její činnosti a rádi v tom budeme pokračovat.“

Vedle samotného předávání ocenění byl čas si popovídat, milou formou poděkování byly i písničky hudebního souboru Arkadie, kterými byli příchozí vítáni a při kterých si v klubu poseděli u mlsání, připraveného ve stacionářích i škole Arkadie. Jako vždy bylo setkání klientů a zaměstnanců Arkadie s přáteli velmi příjemné.
Další fotografie naleznete zde.
Více o nositelích Ceny Arkadie z minulých let naleznete zde.

Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.