ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Předání Ceny Arkadie za rok 2010 >

Předání Ceny Arkadie za rok 2010


Datum konání:
31.03.2011

Místo konání:
Jazz Club - teplický zámek


     Již pojedenácté byla ve čtvrtek 31.března udělena Cena Arkadie, tentokrát za rok 2010. Poprvé byla tato cena udělena k 10.výročí založení tohoto občanského sdružení. Tradiční keramický kachel v podobě domečku vyrobený v chráněných dílnách Arkadie, převzal tentokrát ředitel výrobního závodu Knauf Insulation, ing. Jan Brázda. Vedle této ceny  bylo uděleno dvanáct čestných  uznání jednotlivcům a firmám, kteří v minulém roce činnost Arkadie nejvýrazněji podpořili.
      Vztah Arkadie a krupského závodu Knauf Insulation se za několik let bez nadsázky rozvinul v partnerství. Na jeho kontu je několik dobrovolnických dnů, při nichž skupina zaměstnanců Knaufu vyjíždí společně s klienty a zaměstnanci Arkadie na lyžařské závody, cyklistický výlet zakončený plavbou lodí či tráví společně tvůrčí  dopoledne v keramické dílně. Vedle toho Knauf Insulation zajistil pro rekonstrukci budovy soukromé školy Arkadie izolační materiál  nebo objednává v chráněných dílnách dárkové předměty pro obchodní partnery. Duší všech těchto aktivit je ředitel závodu ing. Brázda, proto byl pro převzetí Ceny Arkadie tím nejpovolanějším.
      Neméně důležitá je ale pro Arkadii pomoc dalších oceněných, kteří různým způsobem a v různém rozsahu pomáhají jednotlivým střediskům Arkadie. Čestná uznání a symbolické dárky vyrobené v chráněných dílnách jim předali vedoucí středisek, s nimiž spolupracovali. Za zmínku určitě stojí také to, že nejde vždy jen o dárce, ale každoročně je oceněn také některý z dobrovolníků, kteří ve svém volném čase, bez nároku na odměnu pomáhají při řadě činností. Letos to byla Dana Šejnohová, bez níž by se například jen těžko obešla instalace výstav Arkadie. Tři z čestných uznání byla věnována obchodním partnerům, kteří významně pomáhají při prodeji výrobků chráněných dílen nebo zadávají dílnám významné zakázky.
      Klienti a zaměstnanci Arkadie se pokusili v tento den poděkovat oceněným vedle předání ceny či diplomu i jinak. Již při příchodu do prostor zámeckého klubu hráli a zpívali členové hudebního souboru Arkadie jak o závod a řadu písniček přidali i po slavnostním aktu, při zábavě v Jazz clubu. Tady přišlo k uplatnění i velmi příjemné občerstvení, připravené klienty stacionářů. Společně strávené chvilky, které byly zpříjemněny hudební produkcí dalších přátel Arkadie byly malým poděkováním za velkou pomoc, bez které by služby, které poskytuje  Arkadií svým klientům, byly mnohem chudší.Případné další informace poskytne:
Ing.Lenka Machaloušová
417 563 450, 602835313
machalousova@arkadie.czVytvořila společnost NEXU, s.r.o.