ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Předání Ceny Arkadie a čestných uznání >

Předání Ceny Arkadie a čestných uznání


Datum konání:
14.04.2016

Místo konání:
Jazz Club - teplický zámek


Již pošestnácté byla ve čtvrtek udělena Cena Arkadie. Na rozdíl od minulých let, kdy tato trofej v podobě keramického kachle vyrobeného v chráněných dílnách směřovala vně Arkadie, k těm kdo Arkadii nějakým způsobem pomáhají, letos poprvé putuje dovnitř této organizace, k jedné z jeho zakladatelek, současné předsedkyni správní rady Janě Brežné. Vedle toho byla udělena řada čestných uznání dárcům, sponzorům, dobrovolným spolupracovníkům či obchodním partnerům Arkadie.

                Arkadie byla založena skupinou rodičů dětí se zdravotním postižením, kterým nevyhovovala dosavadní péče o jejich děti. Jednou ze zakladatelek byla právě Jana Brežná, která vzpomíná, jak mohla svého syna navštěvovat v internátní speciální škole jedenkrát za měsíc. Alternativou bylo pouze ponechání dítěte doma. Proto rodiče využili změny společenských poměrů a hned v roce 1990 založili Arkadii. Jana Brežná nejenže stála u jejího zrodu, ale v čele organizace zůstala dodnes a byla vždy velmi aktivním partnerem profesionálních pracovníků organizace. Pro čtvrtstoletí její dobrovolné práce ji toto ocenění plně náleží.

Arkadie je největším neziskovým nestátním poskytovatelem jak sociálních tak vzdělávacích služeb lidem se zdravotním postižením v regionu. Taková instituce se neobejde bez širokého zázemí přátel, dárců, sponzorů, dobrovolných spolupracovníků, vstřícných pracovníků médií, obchodních partnerů a dalších podporovatelů. Každoročním nelehkým úkolem je vybrat ty, kterým právě v tom roce poděkovat čestným uznáním. Těm, kteří letos převzali čestné uznání v podobě dětské kresby zahráli členové hudebního kroužku „malé“ Arkadie (1.stupně speciální školy Arkadie) REV!VAL a pak už následovalo neformální povídání u občerstvení připraveného klienty Arkadie.  Společným tématem rozhovorů byla budoucí spolupráce. Všechny ty, kteří byli ocenění letos i v létech minulých, naleznete na webových stránkách Arkadie.
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.