ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Předání Ceny Arkadie 2018 >

Předání Ceny Arkadie 2018


Datum konání:
11.04.2019

Místo konání:
Zahradní dům, Teplice              Od roku 2000, desátého výročí založení, uděluje Arkadie každoročně ocenění některým z těch, kdo ji v uplynulém roce nějakým způsobem podpořili. Vedle keramického kachle vyrobeného v chráněných dílnách, představujícího Cenu Arkadie, udělovanou jednomu z nejvýznamnějších podporovatelů této neziskové organizace, ocení řadu dalších čestnými uznáními. A škála forem podpory je opravdu pestrá, od finančních či věcných darů a sponzorsky poskytnutých služeb, přes dobrovolnickou práci až po propagaci Arkadie.

               V těchto dnech byla udělena Cena Arkadie za rok 2018. Poprvé se slavnostní akt odehrál ve velmi důstojném prostředí Zahradního domu. Už při příchodu vítal hosty hudební soubor Arkadie, mimochodem jeden z oceněných čestným uznáním  za dlouholetou propagaci naší organizace. Na tři desítky  jednotlivců, firem či institucí byly v průběhu podvečera oceněny za nejrůznější formy pomoci Arkadii. Stejně, jako v minulých letech šlo o dárce firemní či soukromé, obchodní partnery, kteří pomáhají s odbytem výrobků chráněných dílen, ale také několik dobrovolníků, převážně zajišťujících asistenci klientům Arkadie při pobytových akcích. Oceňovanými subjekty jsou pravidelně také obce regionu, Arkadii podporující. Po dvojím ocenění Teplic v minulých letech to letos byla města Duchcov, Bílina a Dubí. Kompletní seznam oceněných najdete na www.arkadie.cz v oddíle Podporují nás.

               Cena Arkadie 2018, trofej nejvyšší, byla udělena Romanu Vildnerovi, oblastnímu řediteli firmy Metrostav a.s.. Ten dokáže vedle pomoci firmy, kterou řídí, využít své kontakty k zajištění konkrétních a naléhavých potřeb Arkadie. Takových lidí, kteří podporují Arkadii opravdu nadstandardně, se za devatenáct let udílení Ceny Arkadie našla celá řada. Bez nich by Arkadie své poslání naplňovat nemohla a za to jim patří velký dík.


     Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.