ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Předání Ceny Arkadie 2013 >

Předání Ceny Arkadie 2013


Datum konání:
10.04.2014

Místo konání:
Jazz club Teplice - teplický zámek


               Již počtrnácté předali představitelé Arkadie nejvyšší ocenění příznivcům této organizace. Cenu Arkadie za rok 2013 převzala jménem Severočeské vodárenské společnosti a.s. PhDr. Martina Berková.  Vedle této ceny předali pracovníci Arkadie sedmnáct čestných uznání sponzorům a dobrovolníkům a další tři ocenění obchodním partnerům.

                Přátelské setkání  se letos, stejně jako v letech minulých, uskutečnilo v prostorách Jazz klubu na teplickém zámku. Příchozí vítali arkadijští muzikanti pod vedením Jirky Nového, samotné předávání se pak odehrávalo o patro výše, v prostorách někdejšího zámeckého divadélka. Slavnostní podvečer uváděla tradičně Eva Stieberová. Čestná uznání předávali sponzorům, ale také dobrovolníkům (letos to byli tři dlouhodobě s Arkadií spolupracující hudebníci) jednotliví pracovníci Arkadie. Ale i složení sponzorů bylo velmi různorodé. Vedle jednotlivců, kteří pomáhali Arkadii finančně, hmotnými dary nebo svou prací, přijali ocenění také zástupci pracovních kolektivů či firem.  Jedním z těch, kteří přebírali ocenění, byl například také generální ředitel Českého porcelánu a.s. v Dubí, ing. Vladimír Feix. Vyvrcholením bylo již zmíněné předání Ceny Arkadie 2013 předsedkyní správní rady Arkadie o.p.s. Janou Brežnou a ředitelkou Lenkou Machaloušovou  Martině Berkové, zastupující Severočeskou vodárenskou společnost a.s., opakovaně sponzorující Arkadii. Na závěr si ocenění připili s představiteli Arkadie na další úspěšnou spolupráci.

                Po oficiální části se účastníci setkání společně ještě dlouho bavili v Jazz klubu, u občerstvení, připraveného v jednotlivých střediscích Arkadie, při hudbě muzikantů oceněných i těch ostatních. Bylo si co povědět, jistě vznikly i nové náměty pro další spolupráci.

                Cena Arkadie je udělována od 10.výročí založení této neziskové organizace v roce 2000. Je reprezentována keramickým kachlem vyrobeným v chráněných dílnách a Arkadie ji uděluje významnému sponzorovi uplynulého roku. Mezi jejími nositeli je řada fyzických osob, ale také firem, jedna církev a také německá partnerská organizace. Jejich společným jmenovatelem je významná, zpravidla i opakovaná,  pomoc Arkadii.

Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.