ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Předání Ceny Arkadie 2011 >

Předání Ceny Arkadie 2011


Datum konání:
26.04.2012

Místo konání:
Obřadní síň teplického zámku


Již podvanácté byla ve čtvrtek předána Cena Arkadie. Ta první byla udělenak  10.výročí založení Arkadie, za rok 2000. Od té doby vytvořili, naglazovali a vypálili v chráněných dílnách dvanáct keramických kachlů v podobě domečků, symbolů pohody, kterou ocenění pomáhají pro klienty Arkadie vytvářet. Ten dvanáctý, udělený za rok 2011, odnesl ze slavnostního předávání v obřadní síni teplického zámku do AGC Flat  Glass  Czech a.s., manažér lidských zdrojů tohoto nejvýznamnějšího podniku v regionu, PaedDr.Libor Sehnal. Firma již po řadu let opakovaně finančně podporuje činnost Arkadie. 

Již v předsálí vítal příchozí známými písničkami hudební soubor Arkadie, projekce fotografií z činnosti Arkadie v roce 2011 a drobné občerstvení připravené ve škole a v denních stacionářích. Mezi přítomnými nebyli jen ti, kteří si přišli pro ocenění, ale také ocenění z minulých let, další přátelé Arkadie, klienti i zaměstnanci. A protože přátelé najdou rychle společnou řeč, kuloárových povídání bylo plno a jen pozvolna se zhruba stovka lidí přesouvala do prostor bývalého zámeckého divadélka. Ostatně jeho historii přítomným přiblížila před zahájením slavnostního aktu Eva Stieberová, která celý podvečer uváděla.

Vedle Ceny Arkadie 2011 bylo uděleno osmnáct čestných uznání sponzorům a přátelům Arkadie a dalším čtyřem nejvěrnějším obchodním partnerům. K diplomu dostali všichni ocenění keramickou kytičku vyrobenou v úpořinských chráněných dílnách, malý dárek z dílen v Krupce a fotografickou publikaci o Arkadii. To vše předávali jednotlivým oceněným ti pracovníci Arkadie, kteří s nimi při jejich pomoci tomuto občanskému sdružení nejvíce spolupracují.

Po oficiálním programu se přítomní přesunuli o patro níž, do Jazz Clubu, kde neformální zábava pokračovala u piána do pozdních večerních hodin. Celá akce byla poděkováním přátelům a sponzorům Arkadie, kterých, navzdory celospolečenské situaci podpoře neziskovému sektoru příliš nepřející, v roce 2011 neubylo.

Více o této ceně v minulých letech zde.
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.