ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Prázdninový sportovně rekreační pobyt >

Prázdninový sportovně rekreační pobyt


Datum konání:
13.08.2017 - 18.08.2017

Místo konání:
Soseň - Plzeňsko


Tradiční týdenní prázdninový pobyt uživatelů sociálních služeb a žáků školy s těžším postižením má obrovský význam jak pro samotné účastníky, tak pro jejich rodiny. Těm prvním přináší spoustu zážitků a také příležitost k osamostatnění, těm druhým pár dní odpočinku v celoročním nepřetržitém nasazení. Řadu let jsou tyto pobyty organizovány v chatkové osadě v Sosni na Plzeňsku.

Také letos se do Sosně vypravilo 26 účastníků z řad žáků školy a klientů stacionářů a rehabilitačních dílen. Vedle pravidelných uživatelů služeb Arkadie se pobytu zúčastnili i dva účastníci „externí“. Z celkového počtu klientů bylo 11 vozíčkářů a takové složení táborníků vyžadovalo i odpovídající personální zajištění. Asistentů z řad zaměstnanců Arkadie i dobrovolníků, kteří všem věnovali maximální péči, bylo proto 12. „Počasí přálo vycházkám, sportovním hrám i koupání,“ říká Zuzka Nétková, vedoucí jednoho ze stacionářů a také vedoucí pobytu, „jen houby nerostly,“ stěžuje si. Složení táborníků ovlivnilo i táborový program. Všichni se zapojovali do her podle svých schopností a chuti, dobrovolná byla i noční stezka odvahy, kdy kamarádi překonávali svůj strach sami,  ve dvojicích nebo skupince. Odměnou za výkony byly sladkosti, diplom a zmrzlinový pohár.

Poděkování patří všem, kdo se táborníkům obětavě věnovali, ale také zaměstnancům ČEZu, kteří ve vnitropodnikovém hlasování rozhodli o finanční podpoře Nadace ČEZ. Dostupnost pobytu všem klientům umožnila také finanční podpora Ústeckým krajem v rámci programu Sport 2017.


Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.