ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Pobyt u Jaderského moře >

Pobyt u Jaderského moře


Datum konání:
21.09.2012 - 30.09.2012

Místo konání:
Makarská riviéra


Poslední zářijový týden prožilo 8 klientů Arkadie (4 žáci školy + 4 uživatelé služeb stacionářů) se 2 asistenty u moře na Makarské riviéře. Tímto pobytem u moře se realizoval do konkrétní podoby věcný a peněžní dar od přátel Arkadie a zároveň spolupráce s Gymnáziem Dubí. Většina účastníků díky přátelské pomoci mohla poprvé vyjet za hranice a vykoupat se v moři. Zrealizovat tento pobyt nám umožnila spolupráce s Gymnáziem J.A.Komenského v Dubí, jehož studenti i pedagogové svým přístupem k účastníkům z Arkadie denně naplňovali pojmy kamarádství, empatie, integrace. Pěkné ubytování, dobré jídlo, průzračná mořská voda, rozzářené tváře arkadijských, vše zalité sluncem  - poskytlo nezapomenutelné zážitky všem účastníkům zájezdu.

Velké poděkování patří paní ředitelce Gymnázia Mgr. J. Turkové, která celou akci perfektně zorganizovala, plavčíkům S. Hajné a J. Šimkovi, kteří dohlíželi na bezpečné koupání v moři, plavecké škole "Žabka", která nám propůjčila plavecké pomůcky, ale také řidičům, kteří během cesty plnili přání cestovatelů a bezpečně nás dopravili tam i zpět. Stejně tak je třeba poděkovat MUDr. A. Hronové, která zasponzorovala jízdu vláčkem po pobřeží, a všem ostatním účastníkům různého věku i povolání, kteří přispěli k milé atmosféře nejen svým chováním, ale i drobným sponzorováním atrakcí pro arkadijské - šlapadla, zmrzliny, drobné dárky, diskotéky. Cestovatelé z Arkadie naopak vše opláceli dobrou náladou, úsměvy, objetím a kreslenými obrázky.

Zuzana Nétková

Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.