ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Návštěva spřátelené organizace Lebenshilfe Altmark-West z Gardelegenu v SRN >

Návštěva spřátelené organizace Lebenshilfe Altmark-West z Gardelegenu v SRN


Datum konání:
16.02.2012 - 18.02.2012

Místo konání:
Střediska Arkadie


V uplynulých dnech navštívila Teplice a zařízení Arkadie v Krupce a v Teplicích skupina 15 zaměstnanců organizace Lebenshilfe Harzkreis Quedlinburg, kteří si doplňují vzdělání pro práci asistentů v chráněných dílnách. Do Teplic je přivezl Hans-Peter Haase, ředitel partnerské organizace Lebenshilfe „Altmark-West“ z Gardelegenu, který v kurzu přednáší 100 hodinový blok s touto tematikou.

Účastníci exkurze navštívili nejdříve Základní školu a praktickou školu Arkadie
o. p. s., kde se účastnili programu Přechod ze školy do života a získali informaci o vzniku a fungování škol Arkadie. 

„Setkání s německými přáteli jsou vždy velmi milá a je příjemným zjištěním, že výměna zkušeností není záležitostí jednostrannou, že i oni u nás nacházejí mnohou inspiraci. Zvláště ve škole byly jejím barvitým a rodinným vybavením tříd přímo nadšeni.“ říká Karel Klášterka, který skupinu po dobu návštěvy provázel.

Po škole následovala návštěva střediska Arkadie v Krupce, kde si nakoupili dárečky v chráněné dílně a také se v sociálně-rehabilitační dílně seznámili s aplikací metod a postupů při přípravě lidí se zdravotním postižením na pracovní uplatnění, které jsou díky projektu financovanému nadací Aktion Mensch a Evropským sociálním fondem přenášeny do zařízení Arkadie. Kromě toho se i přes nepřízeň počasí prošli po Teplicích, prohlédli si některé jejich pamětihodnosti a procházku ukončili návštěvou Focus Café, neboť sami provozují kavárnu, kde obsluhují lidé se zdravotním znevýhodněním.

 Spolupráce obou organizací je podporována nadací Aktion MenschVytvořila společnost NEXU, s.r.o.