ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Konec školního roku v naší škole >

Konec školního roku v naší škole


Datum konání:
05.06.2020 - 30.06.2020

Místo konání:
Budovy školy


Také ve škole Arkadie končí v těchto dnech školní rok. Nejpodivnější školní rok v bezmála třicetileté historii školy. Tak jako celou společnost (a zdaleka nejen naší), poznamenal téměř celé druhé pololetí coronavirus a opatření k zabránění jeho šíření.

               Stejně jako na ostatních školách, probíhala v prvním období výuka distančně. S postupným rozvolňováním opatření se nejprve v květnu vrátilo do školy dvanáct žáků praktické školy, aby se připravili na závěrečné zkoušky. „V průběhu června vykonali všichni úspěšně postupně praktické i teoretické zkoušky, řada z nich s vyznamenáním,“ říká Ivan Růžička, ředitel školy. "Část z nich bude pokračovat ve studiu na učebních oborech, ostatní  se budou připravovat na zaměstnání v chráněných dílnách Arkadie či na jiné pracovní uplatnění v rámci programu Příprava na práci.“  Postupně se do výuky  vracely i další skupiny žáků, v souladu s pokyny MŠMT, část výuky probíhala i nadále distančně. Část žáků se do školy podívá až v samém závěru školního roku, kdy si přijdou pro vysvědčení.

               Pracovníci školy, vedle povinností, které jim vyplývaly z různých forem výuky, spolupracovali  při organizaci zápisu do 1.ročníku, přijímacího řízení do praktické školy či závěrečných zkouškách žáků praktické školy, ale podíleli se i manuálních pracích, spojených s přípravou prostor školy na příští školní rok. Vedle malování či pokládání koberců šlo hlavně o postupnou rekonstrukci zahrady na odloučeném pracovišti na Valech.

               Mimořádná doba ukázala i pozitivní vnímání Arkadie a její školy veřejností. Škola zdarma  obdržela 30 ochranných štítů pro kantory a žáky od Františka Kubáta, který je z vlastní iniciativy vyráběl na 3D tiskárnách. Stejně tak dobrovolnická skupina žen z Bíliny zastoupených paní Lucií Svobodovou věnovala škole přes 250 kusů ručně šitých roušek. 

               Školní rok skončil, po prázdninách začne nový. V samém závěru toho končícího navštívili svou budoucí „školičku“ noví prvňáci s rodiči, aby dohnali to, o co je připravil distančně provedený zápis. „Byli jsme rádi, že se v novém prostředí hned pustili do hry a byli u nás jako doma“, říká učitelka Petra Jirků. Také těmto novým prvňákům umožní usednout do lavic pravidelná mikrobusová doprava. Ta může být provozována jen díky štědrosti sponzorů či nadací. Nejvýznamnější je opakovaná podpora Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci charitativní sbírky Pomozte dětem, známé jako kuře v záchranném kruhu.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.