ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Konec školního roku v Arkadii >

Konec školního roku v Arkadii


Datum konání:
29.06.2018

Místo konání:
Budovy školy


                 Stejně jako ve všech základních a středních školách v celé republice, skončil tento školní rok i v ZŠ a PrŠ Arkadie o.p.s., soukromé škole, která je součástí největšího nestátního poskytovatele služeb lidem se zdravotním postižením v Ústeckém kraji, teplické Arkadie.                                               
                
V průběhu měsíce června absolvovali žáci posledního ročníku praktické školy nejprve praktické a po týdnu i teoretické závěrečné zkoušky. Nyní se spolu s rodiči rozhodnou, zda si zvolí další vzdělávací cestu, nebo využijí služeb sociálně terapeutické dílny Arkadie, která dokončí jejich přípravu na zaměstnání buď v chráněné dílně, nebo i na volném trhu práce. Jejich mladší spolužáci odejdou na prázdniny, které stráví s rodiči nebo zčásti na pobytových akcích Arkadie, aby se mohli v září vrátit do školních lavic.                                                  
                „Řada žáků školy by se denně nesetkala se svými spolužáky a nepřipravovala se na život stejně jako ostatní děti,“ říká Karel Klášterka, projektový manažér Arkadie, „kdyby nemohla využívat k cestě do školy mikrobusovou dopravu, kterou provozuje Arkadie spolu s Pohodou z.s. už od roku 1993“. Tuto, ne příliš obvyklou službu by obě neziskovky nemohly provozovat bez podpory větších či menších dárců a sponzorů. Snad nejvýznamnější je v historii tohoto ojedinělého projektu podpora ze sbírky „Pomozte dětem“  Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize. Ve školním roce 2017/2018 putovalo z této sbírky na účet dopravy 315 tisíc korun. Více než 200 tisíci podpořili dopravu také ti, kdo si zakoupili kalendář DOMA 2018 s portréty VIP osobností kulturního života. Už nyní se pro stejný účel připravuje kalendář DOMA 2019.
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.