ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Enviromentální pobyt >

Enviromentální pobyt


Datum konání:
20.05.2013 - 24.05.2013

Místo konání:
Horní Vysoké u Úštěka


Tak jako v minulých letech, vypravili se i letos žáci a pedagogové 2.stupně soukromé speciální školy Arkadie na týdenní pobyt, zaměřený na šetrnost k životnímu prostředí a zdravý životní styl. Protože se jim v minulých letech osvědčila k pobytovým akcím chatová osada „Zdravotník“ v Horním Vysokém u Úštěku v Českém středohoří, zvolili ho i tentokrát. V neposlední řadě je tam lákala milá péče manželů Karlových.

,Program byl jako vždy pestrý. Vedle dne „papírového“, zaměřeného na třídění odpadu a jeho recyklaci, v jehož rámci si děti vyrobily i ruční papír, zažily „Den zdraví“, zaměřený na zdravou výživu a jejího vlivu na člověka či „Den reklamy“, při kterém si děti nejen vyrobily vlastní reklamní produkt, ale seznámily se i s nebezpečím reklamy klamavé a jejím neblahým vlivem na nás. Vedle těchto, specificky zaměřených projektů se samozřejmě sportovalo, účastníci absolvovali výlety do Úštěku a Levína a pobyt vyvrcholil, jak jinak, táborákem.

Pobytové akce mají pro děti se zdravotním postižením obrovský význam, zejména mají vliv na osamostatňování se a utváření sociálních dovedností. Proto je potřeba za ně poděkovat nejen zainteresovaným pedagogům, ale také manželům Karlovým, kteří do svého zařízení děti z Arkadie pravidelně přijímají a také těm, kdo pobyt finančně podporují. Tentokrát to byl pan Viktor Virt a jeho firma Mateo.
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.