ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > Abilympiáda dětí a mládeže >

Abilympiáda dětí a mládeže


Datum konání:
19.05.2012

Místo konání:
Jedličkův ústav Praha Vyšehrad


Abilympiády dětí a mládeže (soutěže pracovních dovedností ) jsou významnou součástí reprezentace Arkadie na veřejnosti. Vedle regionálních soutěží se každoročně zúčastňuje družstvo speciální školy Arkadie také celostátní abilympiády, pořádané pražským Jedličkovým ústavem a jeho školou. Tato instituce bude v příštím roce slavit 100.výročí založení, proto soutěž provázelo motto „100 let na dohled“. A soutěž to nebyla malá, 120 účastníků z celé republiky doprovázela řada asistentů a doprovodných pracovníků, organizátorům z „Jedličkárny“ nebo také „Jedle“ (to jsou důvěrné přezdívky tohoto ústavu jeho klienty) pomáhala řada dobrovolníků, doprovodným programem byl také stánkový prodej výrobků chráněných dílen z celé republiky. Svůj stánek tu měla samozřejmě také Arkadie.

Družstvo Arkadie mělo 9 členů a pět z nich se umístilo na místech medailových, ostatní získali čestná uznání. Na stupni nejvyšším se umístil v oboru cukrářství se svým dortem Nikolas Pokoš, ten vedle dalších věcných cen získal i videokameru. V témže oboru získala Míša Benčíková „bronz“. Druhá, „stříbrná“ místa získali, Fanda Bláha v oboru keramika, který vytvořil rybu,  Kristýna Matoušková v oboru tkaní a Marta Ličková v oboru vyšívání. Vendula Očková získala čestné uznání v oboru studená kuchyně, Vašek Menhard v malování na sklo, Kristýna Vojtíšková v oboru malování za svůj autoportrét a Víťa Reininger za hry na PC. Nikdo neodešel s prázdnou a vedle diplomů získali pěkné věcné ceny.

Jitka Riedelová, která spolu se svými kolegyněmi soutěžící doprovázela, říká: „Radost nám dělalo i počasí. Na tuhle soutěž se vždy mimořádně těšíme, je perfektně připravená a organizovaná a moc se nám líbí její prostředí.“  I pro doprovázející pedagogy jsou úspěchy dětí odměnou za celoroční práci, kterou přípravě dětí na abilympiády věnují. Není to v žádném případě činnost samoúčelná. Vždyť dovednosti, které děti získají, jim pomáhají jak v běžném životě, tak zvyšují jejich šance na trhu práce.  A právě příprava na budoucí uplatnění v životě je hlavním posláním speciální školy Arkadie.
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.