ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Kalendář pořádaných akcí > Historie pořádaných akcí > 5.setkání projektu Partnerství >

5.setkání projektu Partnerství


Datum konání:
05.10.2011 - 07.10.2011

Místo konání:
Zwickau


Již po páté se sešli na společném pracovním setkání účastníci projektu Partnerství v rámci programu LEONARDO DA VINCI – EU. Do programu jsou zařazeny tři instituce ze tří států, zabývající se podporou ohrožených skupin obyvatel na trh práce. Vedle německých a polských partnerů se projektu za českou stranu účastní také Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené, působící v teplickém regionu. Po střídavých setkáních v místě jednotlivých partnerských organizací, přivítali tentokrát polskou a českou delegaci němečtí přátelé ve Zwickau.

Setkání ve Zwickau se, vedle pracovníků realizujících projekt, zúčastnili i ti, ke kterým projekt směřuje, klienti služeb Arkadie a žáci školy, zařazení do programu přípravy na zaměstnání (podporovaného zaměstnání). Vedle společenské a kulturní části programu (přijetí u místostarostky Zwickau,  výlet na hrad Schoenfels) se účastníci seznámili chráněnými dílnami Mauritius a také se prakticky (a úspěšně) zapojili do pracovních aktivit dílen.

Účast v projektu je pro Arkadii velmi významná. Příprava na pracovní uplatnění klientů je prioritou v programech našeho občanského sdružení a výměna zkušeností z této oblasti se zahraničními partnery přináší řadu nových námětů.


Foto Radek HanzlíčekVytvořila společnost NEXU, s.r.o.