Zápis do 1. ročníku

Datum konání: 25. 04. 2024

Místo konání: budova 1. stupně školy Arkadie, Purkyňova 10, Teplice

Bližší informace podá: Mgr. Radmila Beránková, berankova@zsarkadie.cz, tel. 417 537 995

Dne 25. 4. 2024 od 13:00 do 16:00 proběhne v budově 1. stupně školy Arkadie zápis do 1. ročníku pro žáky s mentálním postižením nebo žáky s mentálním postižením v kombinaci s jiným druhem postižení, kteří budou vzděláváni s využitím podpůrných opatření vzhledem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
Zápis do 1. ročníku