Denní stacionáře | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Sociální služby a poradenství > Denní stacionáře >

Denní stacionáře

Denní stacionáře Arkadie jsou určeny osobám s těžším zdravotním postižením, které jim neumožňuje běžný život v otevřené společnosti. Navazuje zpravidla na vzdělávání ve speciální škole, služba je ale poskytována i osobám, které nebyly vzdělávány, nebo jejichž zdravotní postižení vzniklo v dospělosti. Služba není vhodná pro osoby mladší 16ti let, pro osoby, jejichž základní diagnózou je psychiatrické onemocnění a pro osoby,  které z důvodů svého zdravotního postižení vyžadují zvláštní ošetřovatelskou péči. Sociální služba denní stacionář je poskytována ve dvou střediscích - Teplice a Krupka.

Poslání denních stacionářů Arkadie je totožné s celkovým posláním tohoto občanského sdružení.

V rámci sociální služby denní stacionář také poskytujeme:
• sociální rehabilitaci (ergoterapeut vytváří individuální metodiku a plán činností uživatele)
• canisterapii
• hipoterapii
• fyzioterapii
• bazální stimulaci 

Více informací o službě Denní stacionář
 zde.

  

    
    Tato služba je finančně podporována dotacemi Ústeckého krajeVytvořila společnost NEXU, s.r.o.