Denní stacionář Novoveská | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Sociální služby a poradenství > Denní stacionář Novoveská >

Denní stacionář Novoveská

Denní stacionář je zařízením, které poskytuje sociální službu formou denního pobytu pro cílovou skupiny osob s převážně mentálním postižením starších 16 let. Uživatelům je nabízena určitá forma realizace podle jejich potřeb a přání, s přihlédnutím na možnost zdokonalení v oblasti každodenních aktivit (samostatnost a sebeobsluha), pracovní dovednosti (pracovní terapie ve střediscích Arkadie) a využití volného času  (pobytové aktivity, atd.) .

Naše aktivity jsou v souladu s vymezením činností denních stacionářů podle zákona o sociálních službách. Uživatelé, kteří navštěvují náš stacionář jsou starší 18-ti let (nejstaršímu je 45 let). Kapacita denního stacionáře je 21 uživatelů, v současné době jich službu využívá 20. Služba je poskytována celoročně, ve všední dny od 6.30 do 15.00.

Nacvičujeme a procvičujeme činnosti směřující k co největší samostatnosti v běžné společnosti:
• péče o sebe i o domácnost
• komunikace s vrstevníky i úřady
• pracovní návyky – praxe v chráněných dílnách, výroba šperků, tkaní koberců, stříhání střiže…
• rozvoj estetického cítění při výtvarných aktivitách
• účast na sportovních a rekreačních akcích – jednodenní výlety i týdenní pobyty, speciální olympiády, sportovní soutěže.
• účast na kulturních akcích – návštěvy výstav, divadel, kina, koncertů,
• podpora uživatelů při využívání volnočasových aktivit z oblasti sportu a kultury (zájmové kroužky ve škole Arkadie)

Pravidelné, každoroční akce stacionáře (ostatní akce Arkadie, kterých se stacionáře rovněž zúčastňují naleznete zde):
Kurz plavání
Lyžařské výjezdy  - jednodení, týdenní

Sportovně rekreační pobyty v Sosni

Chcete nám pomoci?
• televize s DVD přehravačem nebo USB vstupem
• hrací stolek na společenské hry (karty, hry)
• osm židlí
• „rytmické hudební nástroje (i starší)

Kontakt: Denní stacionář 
415 01 Teplice, Novoveská 1538,
              tel.
724 300 161
              Vedoucí stacionáře
             
               Mgr.Zuzana Nétková
              
netkova@arkadie.czVytvořila společnost NEXU, s.r.o.