Základní škola | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní a praktická škola Arkadie, o. p. s. > Základní škola >

Základní škola

Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s. poskytuje plnění povinné školní docházky v těchto typech škol:

I. Základní škola praktická (ZŠP) - RVP ZV - příloha pro lehké mentální postižení

je určena zejména žákům s lehkým  mentálním znevýhodněním (postižením) s případnou kombinací tělesného či smyslového znevýhodnění, které jim nedovoluje prospívat na běžném typu základní školy.

Žáci na 2. stupni se vzdělávají podle Školní vzdělávací program „Učíme se pro život“ č. j. 137/2009, zpracovaný podle rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (přílohy lehké mentální postižení).

Cílem ZŠP je rozvoj a kultivace osobnosti žáka, poskytování vědomostí, dovedností  a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě (rodinném, pracovním a občanském)


II. Základní škola speciální (ZŠS)

je určena zejména žákům se středně těžkým až těžkým mentálním znevýhodněním často v kombinací dalším znevýhodněním (nejčastěji tělesným či smyslovým), které jim nedovoluje prospívat na ani na základní škole praktické.
 

Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu pro Základní školu speciální "Učíme se životem" č. j. 252/2010 zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu pro odbor vzdělání základní škola speciální.

 
Cílem je získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k orientaci v okolním světě, dosažení maximální samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a zapojení se dle vlastních možností do rodinného, společenského a pracovního života.III. Základní škola

je určena žákům uvedených v § 16 odst. 9 zejména s lehkých mentálním postižením či souběhem vad, kteří plní minimální výstupy uvedené v RVP ZV.Pracoviště kde poskytujeme základní vzdělání:

Purkyňova  10/2004, Teplice:
•   1. stupeň základní školy - třídy základní školy praktické, základní školy speciální a školní družina

U Nových lázní 1286/9, Teplice:
•    2. stupeň základní školy - Třídy základní školy praktické, základní školy speciální a školní klubOdkazy na řády školy najdete zde


Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.