Zájmová činnost a akce | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní a praktická škola Arkadie, o. p. s. > Zájmová činnost a akce >

Zájmová činnost a akce

Druhý stupeň - ARCHA

Keramický kroužek

Náplň – výtvarná relaxace pomocí keramického tvoření 

Čtvrtek 15:00 – 17:00 hod.                                                                

Kontakt: Mgr. Martina Vitvarová

(tento kroužek zahájí činnost od 18. 10. 2018)  

                               

Kroužek sauna pro dívky

Náplň – saunování v Aquacentru Teplice (odchod, příchod do Archy)

Středa 14:00 – 15:30 hod. (1krát za měsíc)          

Kontakt: Mgr. Dorota Šáchová, Mirka Šimková                                                                                              (tento kroužek zahájí činnost po otevření Aquacentra Teplice)                                 


Volné workshopy

Náplň – dle zájmu uchazečů jednorázové odpolední akce společného tvoření na předem zvolené téma 

(1krát za měsíc), zájemci budou předem upozorněni na datum konání       

Kontakt: Mgr. Dorota Šáchová, Mgr. Jitka Riedelová, Mgr. Ivana Hampejsová


Sportovní kroužek pro pokročilé

Náplň – míčové a pálkové hry, základy atletiky, posilování, zdravotní TV, návštěvy sportovních utkání

Středa 14:00 – 15:00 hod.                                                                      

Kontakt: Jana Walterová, Jan Hrnčíř Dis.                                                                                                      (tento kroužek zahájí činnost od 17. 10. 2018)


Praktické dílny

Náplň – práce se dřevem a kovem, ale i s dalšími materiály, rozvoj manuálních zručností a technických dovedností

Středa 14:00 – 15:00 hod.                                                        

Kontakt: Mgr. Tomáš Vorochta


S námi do přírody

Náplň – sběr přírodnin, vycházky do přírody, aranžování, drobné výrobky ze živých a suchých rostlin, návštěvy výstav a botanické zahrady

Středa 14:00 – 15:00 hod.                                           

Kontakt: Jitka Hnyková, Mirka Šimková                                                                                                             (tento kroužek zahájí činnost od 17. 10. 2018)


Ergoterapeutický kroužek

Náplň – nácvik hrubé/jemné motoriky, zdravotní tělesná výchova, sebeobsluha, soběstačnost

Pátek 12:15 – 13:15                                                                          

Kontakt: Jan Hrnčíř Dis.                                                                                                                                        (tento kroužek zahájí činnost od 19. 10. 2018)


Hudebně – dramatický kroužek

Náplň – zpěv, hra na nástroje, hudební a divadelní vystupování

Pondělí 14:00 – 15:15 hod. a Úterý 14:00 – 15:15 hod.                     

Kontakt: Mgr. Jiří Nový, Mgr. Mgr. Barbora Bergová Dis.


Deskové hry – kroužek

Náplň – hry deskové a logické

Čtvrtek 14:00 – 15:00 hod.                     

Kontakt: Mgr. Barbora Bergová Dis., Martin Dražil                                                                                           (tento kroužek zahájí činnost od 18. 10. 2018)  


První stupeň - VALY

Taneční kroužek

Náplň - Postupné učení se tanečních prvků, uvědomění si vlastního těla, nácvik koordinace, nácvik správného dýchání, relaxace, prvky jógy. Účelem kroužku je nenásilnou formou ukázat dětem zdravý pohyb. 

Kapacita kroužku je 8. dětí. Začínáme ve středu 3. října 2018.

Středa 13:00 – 13:45 hod 

Kontakt: Bc. Tereza Palová, Jana Novák Kounovská


Malý doveda

Náplň – drobné výtvarné techniky a rozvoj sebeobsluhy a soběstačnost.

Začínáme ve středu 3. října 2018.

Pondělí 13:00 – 14:00 hod 

Kontakt: Bc.Tereza Palová, Bc. Petra Jirků Svobodová 


Rozvoj grafomotoriky (pro prvňáčky a třeba i druháky)

Náplň – rozvoj jemné motoriky, uvolňovací cviky, nácvik správného držení psacích potřeb apod.

Začínáme ve středu 3. října 2018.

Úterý: 13:00 – 13:30 hod

Kontakt: Mgr. Felicie Gloneková


Hra na zobcovou flétnu

Náplň - Zábavnou formou osvojení hry na zobcovou flétnu.

Pro koho: max. 5 žáků

Čtvrtek 13:00-13:30

Kontakt: Dita Gözová, Martina Ledenová


Školní kapela REV!VAL

Náplň – nacvičování a prezentace písní převzatých či autorsky upravených v lehce punkovém stylu. Kroužek je určen dětem, které aktivně zpívají a mají zájem o hudbu a veřejné vystupování. Podmínkou je schopnost a ochota rodičů dopravovat děti na společná vystoupení (často i o víkendech). Maximální počet dětí je 8.

Nábor nových členů neprobíhá do září, ale podle potřeb a jen s minimálními obměnami vzhledem k charakteru „kroužků“.

Úterý  14:30 – 15:30 hod Kontakt: Václav Ječný, Dita Gëzová, Zuzana PotočkováVytvořila společnost NEXU, s.r.o.