Zájmová činnost a akce | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní a praktická škola Arkadie, o. p. s. > Zájmová činnost a akce >

Zájmová činnost a akce

Keramický kroužek

Náplň – výtvarná relaxace pomocí keramického tvoření

Čtvrtek 15:00 – 17:00 hod.                                      Kontakt: Mgr. Martina Vitvarová, Martin Dražil

 

Kroužek sauna pro dívky

Náplň – saunování v Aquacentru Teplice (odchod, příchod do Archy)

Středa 14:00 – 15:30 hod. (1krát za měsíc)          Kontakt: Mgr. Dorota Šáchová, Mirka Šimková

 

Volné workshopy

Náplň – dle zájmu uchazečů jednorázové odpolední akce společného tvoření na předem zvolené téma

(1krát za měsíc), zájemci budou předem upozorněni na datum konání       

Kontakt: Mgr. Dorota Šáchová, Mgr. Jitka Riedelová, Mgr. Ivana Hampejsová

 

Sportovní kroužek pro pokročilé

Náplň – míčové a pálkové hry, základy atletiky, posilování, zdravotní TV, návštěvy sportovních utkání

Středa 14:00 – 15:00 hod.                                         Kontakt: Jana Walterová, Jan Hrnčíř Dis.

 

Praktické dílny

Náplň – práce se dřevem a kovem, ale i s dalšími materiály, rozvoj manuálních zručností a technických dovedností

Středa 14:00 – 15:00 hod.                                                        Kontakt: Mgr. Tomáš Vorochta

 

 

S námi do přírody

Náplň – sběr přírodnin, vycházky do přírody, aranžování, drobné výrobky ze živých a suchých rostlin, návštěvy výstav a botanické zahrady

Středa 14:00 – 15:00 hod.                                           Kontakt: Jitka Hnyková, Mirka Šimková

 

Ergoterapeutický kroužek

Náplň – nácvik hrubé/jemné motoriky, zdravotní tělesná výchova, sebeobsluha, soběstačnost

Čtvrtek 13:50 – 14:50                                                                           Kontakt: Jan Hrnčíř Dis.

 

Relaxační kroužek

Náplň – jóga, uvolňovací cviky, relaxační hudba, četba, hry, procházky, arteterapie

Úterý 14:00 – 14:45 hod.                 

Kontakt: Mgr. Jitka Riedelová, Mgr. Ivana Hampejsová

 

Canisterapie

Náplň – relaxace, hry a péče o psa

Středa 14:00 – 15:00 hod.                 Kontakt: Eva Portová

 

Hudebně – dramatický kroužek

Náplň – zpěv, hra na nástroje, hudební a divadelní vystupování

Pondělí 14:00 – 15:15 hod. a Úterý 14:00 – 15:15 hod.                     Kontakt: Mgr. Jiří Nový

 

TANEČNÍ KROUŽEK

Náplň - Postupné učení se tanečních prvků, uvědomění si vlastního těla, nácvik koordinace, nácvik správného dýchání, relaxace, prvky jógy. Účelem kroužku je nenásilnou formou ukázat dětem zdraví pohyb. 

Středa  13:00 – 13:45 hod                                Kontakt: Tereza Nétková, Jana Novák Kounovská

 

 

Školní kapela REV!VAL

Náplň – nacvičování a prezentace písní převzatých či autorsky upravených v lehce punkovém stylu. Kroužek je určen dětem, které aktivně zpívají a mají zájem o hudbu a veřejné vystupování. Podmínkou je schopnost a ochota rodičů dopravovat děti na společná vystoupení (často i o víkendech). Maximální počet dětí je 8.

Nábor nových členů neprobíhá do září, ale podle potřeb a jen s minimálními obměnami vzhledem k charakteru „kroužků“.

Úterý  14:30 – 15:30 hod                      Kontakt: Václav Ječný, Dita Gëzová, Zuzana PotočkováVytvořila společnost NEXU, s.r.o.