Spolupracující organizace | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní a praktická škola Arkadie, o. p. s. > Spolupracující organizace >

Spolupracující organizace

Městské a obecní úřady většiny míst trvalého pobytu našich klientů
Úřad práce v Teplicích
Krajský úřad - referát školství mládeže a tělovýchovy
Okresní správa sociálního zabezpečení v Teplicích
Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole a Speciální mateřské škole v Teplicích
Pedagogicko psychologická poradna v Teplicích
TJ Nola
Regionální knihovna v Teplicích
Regionální muzeum v Teplicích
Městské muzeum v Duchcově
Dům dětí a mládeže v Teplicích
Dětský domov Krupka
ÚSP Stará Oleška
Střední pedagogická a sociální škola v Mostě
Střední škola sociálně správní v Ústí n.L.
SOŠ gastronomie Teplice
SOŠ textilní Teplice
Ped. fak. UJEP Ústí n.L.
Ústav zdravotnických studií UJEP Ústí nad Labem
Fak. užitého umění a designu UJEP Ústí n.L.
Soc. ekonomická fak. UJEP Ústí n.L.
Ped. fak. UK Praha
Domov důchodců v Bystřanech
Domov důchodců v Dubí
Botanická zahrada Teplice (praxe žáků PrŠ)
ZŠS v Teplicích
Speciální školy Teplice, U Červeného kostela
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
Modrý Klíč Praha
Svítání Pardubice
Slunce Stochov
Jezdecký klub BystřanyČinnost školy podporovala řada přátel a sponzorů z řad fyzických i právnických osob, jejichž výčet by neúměrně rozšířil obsah této zprávy a je navíc součástí výroční zprávy Arkadie, o.p.s. Přesto, že zde nejsou jmenovitě uvedeni, všem za jejich podporu děkujeme.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.